Objava finančnega koledarja za leto 2017

14. 12. 2016
Skladno s 373 in 386 čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7 in 17 čl. Uredbe 596/2014/EU, Cinkarna Celje, d.d. Kidričeva 26 Celje, mat. št. 5042801 objavlja  finančni koledar za leto 2017, v vsebini kot izhaja iz priloženega dokumenta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva deset let od datuma objave.


Uprava družbe
                                                                                              Cinkarna Celje, d.d.