Objava povzetka okoljskega poročila CDM Smith za lokacije: Cinkarna Celje, Za travnik in Bukovžlak

18. 5. 2017