Povzetek okoljskega poročila CDM Smith za lokacije: Cinkarna Celje, Za Travnik, Bukovžlak

19. 5. 2017