Obvestilo o sklepih 21. Skupščine delničarjev

6. 6. 2017