Objava finančnega koledarja Cinkarne Celje, d.d., za leto 2018

13. 12. 2017
Skladno s 100. in 106. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) ter 7. in 17. čl. Uredbe 596/2014/EU (Uredba MAR), Cinkarna Celje, d.d., Kidričeva 26 Celje, mat. št. 5042801 objavlja finančni koledar za leto 2018, v vsebini kot izhaja iz priloženega dokumenta.

Objava bo dostopna tudi na spletnih straneh družbe www.cinkarna.si in bo dosegljiva deset let od datuma objave.
                                                                                                                          Uprava družbe
                                                                                              Cinkarna Celje, d.d.