Stališče Uprave in Nadzornega sveta Cinkarne Celje, d.d., glede predlaganega nosilnega sklepa izredne Skupščine podjetja sklicane za 27.2.2018

2. 2. 2018