Obvestilo o sklepih izredne skupščine delničarjev

27. 2. 2018