Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

2. 7. 2018