Sprememba števila delnic z glasovalno pravico

1. 8. 2018