Objava skupne izjave Uprave in Nadzornega sveta glede predloga delničarja za izplačilo vmesne dividende.

19. 12. 2018