Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

2. 9. 2019