Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

1. 10. 2019