Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

4. 11. 2019