Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

23. 12. 2019