Obvestilo o sklepih izredne skupščine delničarjev

23. 12. 2019