Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

3. 2. 2020