Obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico

2. 3. 2020