Sprememba števila delnic z glasovalno pravico

1. 9. 2020