Objava nasprotnega predloga za 25. Skupščino delničarjev

13. 5. 2021