Modre strani

2012

Članki zadnjih modrih strani.

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Reševanje problemov
 • Medlaboratorijska primerjava vzorčenja odpadkov
 • Ustvarjalnost
 • Meje mojega jezika so meje mojega sveta ali logika – “organon” zdravega razuma VII

Članki modrih strani za drugo četrtletje.

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Vpliv delovnih pogojev na karakterizacijo delcev TiO2 z visokoločljivostno FEG SEM vrstično elektronsko mikroskopijo
 • Hranilik pare HP pod regulacijo
 • Mala laž, velika laž, statistika, Bayesova statistika …
 • Meje mojega jezika so meje mojega sveta ali logika – “organon” zdravega razuma VI
Članki modrih strani za prvo četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Kako bomo v PE Kemija Celje v letu 2012 privarčevali dobro četrtino energije
 • Mikrousposabljanje
 • Mala laž, velika laž, statistika …
 • Meje mojega jezika so meje mojega sveta ali logika – “organon” zdravega razuma V

2011

Članki modrih strani za četrto četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Medlaboratorijska primerjava
 • Joomla! za vsakogar
 • Povzetki zaključnih poročil raziskovalno-razvojnih nalog in projektov
 • Meje mojega jezika so meje mojega sveta ali logika – “organon” zdravega razuma IV
Članki modrih strani za tretje četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje
 • Optimizacija površinske obdelave pigmenta
 • Evalvacija snovi – na splošno in pri nas doma
 • Povzetki zaključnih poročil raziskovalno-razvojnih nalog in projektov
 • Meje mojega jezika so meje mojega sveta ali logika – “organon” zdravega razuma III
Članki modrih strani za drugo četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Določitev bakra v Cuprablauu
 • Črv Stuxnet in njegov vpliv na dojemanje varnosti sistemov za vodenje
 • Informativni izračun dohodnine in s tem povezana vprašanja
 • Povzetki poročil raziskovalno-razvojnih nalog in projektov
 • Meje mojega jezika so meje mojega sveta ali logika - "organon" zdravega razuma II
Članki modrih strani za prvo četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • 2011 – Mednarodno leto kemije
 • Kontrolirano proženje porabnikov pare po tehnoloških posodah 3808 a , 3808 b in 3809 na procesu sko
 • REACH
 • Iskanje alternativnega načina proizvodnje pigmentnega titanovega dioksida
 • Meje mojega jezika so meje mojega sveta ali logika – “organon” [1] zdravega razuma

2010

Članki modrih strani za četrto četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Vzlet industrije titanovega dioksida (upajoč na mehak pristanek)
 • Odpadki v PE Kemija Celje
 • Površinska obdelava rutilnih nanodelcev TiO2
 • Pogoste zadrege cinkarniških piscev različnih besedil (V)
Članki modrih strani za tretje četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Uporaba stabilnih TiO2 suspenzij za plastenje vlaknotvornih polimerov
 • Vrstični elektronski mikroskop z izvorom elektronov na poljsko emisijo (FEG SEM)
 • Optimizacija parametrov regulatorjev v procesu Bistrenje
 • Pogoste zadrege cinkarniških piscev različnih besedil (IV) [1]
Članki modrih strani za drugo četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Izbor postopkov izdelave fleksibilne tankoslojne sončne celice na osnovi TiO2
 • 1. Priprava stabilnih TiO2 suspenzij za plastenje vlaknotvornih polimerov
 • Vlaga in sanirni sušilni omet
 • Pogoste zadrege cinkarniških piscev različnih besedil (III)
Članki modrih strani za prvo četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik - Čas prestrukturiranja razvojnih oddelkov (RO) v podjetjih – krepitev RO v času krize
 • Kako smo v panogi TiO2 preživeli 2009 in kako kaže vnaprej?
 • Centra odličnosti CO NOT in CO NIN in njun pomen za naše podjetje
 • Novo v knjižnici
 • Pogoste zadrege cinkarniških piscev različnih besedil (II)
 • Povzetki zaključnih poročil raziskovalno-razvojnih nalog in projektov

2009

Članki modrih strani za četrto četrtletje

Vsebina:

 • Diamant, ki z brušenjem pridobiva vrednost
 • Uvodnik
 • Ocena zanesljivosti merjenja in analiza parametrov zadovoljstva odjemalcev notranjih storitev službe kakovosti
 • Razvoj in vpeljava nove metode
 • Optimizacija vodenja procesa
 • Nagrade za posebno prizadevanje pri delu in odličnost vodenja s primeri dobrih praks iz slovenskih podjetij
 • 10 let “Mislimo, kjer smo” ali Strokovna knjižnica v Modri Strani
Članki modrih strani za tretje četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Trajnostni razvoj – biser iz neizčrpne zakladnice prazne retorike UN?
 • Možnosti izrabe neizkoriščene toplote pri proizvodnji žveplove kisline
 • Napoved preobrazbe svetovne proizvodnje TiO2 po klasični metodi v razvoj in proizvodnjo nano–TiO2
 • Pogoste zadrege cinkarniških piscev različnih besedil (I)*
 • Povzetki zaključnih poročil raziskovalno-razvojnih nalog in projektov
Članki modrih strani za drugo četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Energetska vizija, trajnostni razvoj in titanov dioksid
 • Cement in njegove karakteristike
 • Prihodnost fotovoltaike
 • Specialna knjižnica hic et nunc
 • Povzetki zaključnih poročil raziskovalno-razvojnih nalog in projektov
Članki modrih strani za prvo četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Izboljšan način redukcije Fe3+ v razklopnih stolpih
 • Kaj za vraga je trajnostni razvoj?
 • Standardizacija v nanotehnologiji
 • Aktulane moderne tehnologije v tiskarstvu
 • Jezik in misel
 • Povzetki zaključnih poročil razsikovalno-razvojnih nalog in projektov
 • Letno kazalo 2008

2008

Članki modrih strani za četrto četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Žveplo – Tja in spet nazaj
 • Ocena merilne negotovosti, ki jo pripisujemo vzorčenju
 • Samočistilne in druge zanimive lastnosti nanotitanovega dioksida
 • Besedni in stavčni red
Članki modrih strani za tretje četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Predstavitev laboratorija mas za gradbeništvo
 • Granulacijska sestava
 • Končno najden manjkajoči elektrotehnični element memristor
 • Elementna sestava snovi II. del
 • Pravopis, slog in uglajenost pisanja (XII)
 • Povzetki zaključnih poročil razsikovalno-razvojnih nalog in projektov
Članki modrih strani za drugo četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • HACCP v Cinkovem sulfatu
 • Uvajanje energetskih skrbnikov v Cinkarni Celje
 • Ali je velikost pomembna?
 • Elementna sestava snovi
 • Možnost pasovnega odvzema pare v proizvodnjo
 • Pravopis, slog in uglajenost pisanja (XI)
 • Povzetki zaključnih poročil razsikovalno-razvojnih nalog in projektov
 • Letno kazalo 2007
Članki modrih strani za prvo četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Nove laboratorijske linije za pripravo masterbatchov
 • Uvedba energetskega menedžmenta
 • Studio za osvetljevanje plošč
 • Neizkoriščeni energijski viri v Cinkarni
 • Pravopis, slog in uglajenost pisanja (X)
 • Povzetki zaključnih poročil razsikovalno-razvojnih nalog in projektov

2007

Članki modrih strani za četrto četrtletje

Vsebina:

 • Pigmentni titanov dioksid kot referenčni material?
 • CEGIPS – SADRA v Cinkarni
 • Ishihara Sangyo Kaisha, LTD.
 • Sistem spremljanja rabe energije in postavljanja ciljev (CSRE – M&T)
 • Drugačen način izbiranja ponudnikov
 • Programsko orodje za opitimizacijo regulacijskih zank v proizvodnji
 • Pravopis, slog in uglajenost pisanja (IX)
Članki modrih strani za tretje četrtletje

Vsebina:

 • Beg kapitala iz TiO2?
 • Sadra – kalcijev sulfat dihidrat – CaSO4 x 2H2O
 • Nanotehnologija titanovega dioksida
 • Avtomatizacija in informatizacija
 • Pravopis, slog in uglajenost pisanja (VIII)
 • Povzetki zaključnih poročil razsikovalno-razvojnih nalog in projektov
Članki modrih strani za drugo četrtletje

Vsebina:

 • Sistem ravnanja z okoljem
 • Razširjeni energetski pregled
 • CTP s konvencionalnimi ofsetnimi tiskarksimi ploščami Cinkarne Celje
 • Pravopis, slog in uglajenost pisanja (VII)
 • Povzetki zaključnih poročil razsikovalno-razvojnih nalog in projektov
 • Letno kazalo 2006
Članki modrih strani za prvo četrtletje

Vsebina:

 • Optimizacija regulacije nivojev vode v bazenih bistre in filtirane vode v procesu priprave vode
 • Neopazen vstop bakrovega fungicida Cuprabalu Z ultra v svet nanotehnologije
 • Določitev Na2O in SiO2 v vodnem steklu – zamenjava »klasične« metode s titrimetrično določitvijo na avtomatskem titratorju
 • Nadgradnja kontrolnega sistema PCS7 s procesno informacijskim sistemom IT
 • Pravopis, slog in uglajenost pisanja (VI)
 • Povzetki zaključnih poročil razsikovalno-razvojnih nalog in projektov

2006

Članki modrih strani za četrto četrtletje

Vsebina:

 • Vodenje procesa kalcinacije s pomočjo on-line analize na osnovi Ramanove spektroskopije
 • Državni načrt razdelitve emisijskih kuponov 2008–2012
 • Proizvodna informatika
 • Konferenca združenja NAMUR
 • Poslovna etika
 • Pravopis, slog in uglajenost pisanja (V)
 • Povzetki zaključnih poročil razsikovalno-razvojnih nalog in projektov
Članki modrih strani za tretje četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Možnost avtomatskega nadzora procesa kalcinacije
 • KM – upravljanje z znanjem
 • Izdelava strani
 • Nanotehnologija – tehnologija 21. stoletja
 • Pravopis, slog in uglajenost pisanja (IV)
 • Povzetki zaključnih poročil razsikovalno-razvojnih nalog in projektov
Članki modrih strani za drugo četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Rezultati raziskav in sklepi uradnih inštitucij glede vpliva prahu TiO2 na zdrave ljudi
 • Kako je odšel Kerr McGee (KMG), kako je prišel Tronox Inc., kako le-ta izgleda in kaj to pomeni za Cinkarno Celje, d. d.
 • Cinkarna Celje Grafika
 • SCM – upravljanje oskrbovalne verige
 • Izobraževanje – investicija za prihodnost
 • Pravopis, slog in uglajenost pisanja (III)
 • Povzetki zaključnih poročil razsikovalno-razvojnih nalog in projektov
Članki modrih strani za prvo četrtletje

Vsebina:

 • Uvodnik
 • Nekaj paberkov iz zgodovine proizvodnje pigmenta titanovega(IV) oksida in kaj je iz dveh majhnih tovarnic nastalo
 • Priprava in vsebina strani
 • Vodenje in motiviranje zaposlenih za varčevanje z energijo
 • ERP – upravljanje virov podjetja
 • Standardna komunikacija kot osnova vertikalne integracije sistemov za vodenje procesov in proizvodnih informacijskih sistemov – 2. del
 • Pravopis, slog in uglajenost pisanja (II)
 • Povzetki zaključnih poročil razsikovalno-razvojnih nalog in projektov

2005

Članki modrih strani za četrto četrtletje

Vsebina:

 • Prenovljenim Modrim stranem na pot
 • Uvodnik
 • Modeli in metode napovedovanja konjunktur panoge pigmenta titanovega dioksida
 • Laboratorijska voda
 • Definiranje in odprava vzrokov za presežne mejne vrednosti KPK in BPK5
  v iztoku iz Nevtralizacije v Höganäs kanal
 • Humovit s kokosovimi vlakni
 • Neizkoriščene možnosti informatike – Upravljanje odnosov s strankami
 • Standardna komunikacija kot osnova vertikalne integracije sistemov za vodenje procesov in proizvodnih informacijskih sistemov – 1. del
 • Pravopis, slog in uglajenost pisanja