Zelena galica

Gnojilo ES

Železov sulfat heptahidrat, imenovan tudi Zelena galica, je drobno kristalna anorganska sol, svetlo zelene barve.

Vsebnost hranil: od 17 do 18% železa (Fe). Več kot 12% železa (Fe) topnega v vodi.

Uporaba

Zeleno galico uporabljamo za preprečevanje in zdravljenje železove kloroze vinske trte, sadnega drevja, jagodičevja, okrasnih rastlin in kot sredstvo za uničevanje mahu na okrasni zelenici. Železova kloroza je fiziološka motnja, ki se pri rastlinah pojavi zaradi pomanjkanja aktivnega železa. Za normalen razvoj, predvsem pa za sintezo listnega zelenila, potrebujejo rastline železo ves čas obdobja rasti. Zaradi slabe gibljivosti železa po rastlini se rumenenje vedno pojavi najprej na najmlajših listih, ki porumenijo v medžilnem prostoru, listne žile pa ostanejo temno zelene. Železova kloroza je prisotna tam, kjer je rastišče alkalno (pH tal večji od 7), tla pa so po svojem značaju karbonatna z veliko aktivnega apna. V takšnih primerih se je zoper klorozo pokazala učinkovita Zelena galica. Poleg tega znižuje pH tal in izboljšuje njihovo strukturo.

Vinska trta

Zeleno galico lahko trosimo okoli kloroznih trsov. Na trs je potrebno dodati do 0,5 kg Zelene galice, odvisno od intenzitete kloroze. Zeleno galico je mogoče aplicirati tudi foliarno, s škroplenjem po listih. Uporabljamo od 2 do 4 kg/ha. Škropiti pričnemo takoj ko opazimo rumenenje listov in ponavljamo 2 do 4-krat v sezoni v 10-dnevnih razmikih. 

Drevesa in grmičevje (breskve, hruške, kutine, jagode, maline in robide)

Način dodajanja Zelene galice je isti kot pri vinski trti. V drevesnicah uporabljamo 30-40 g Zelene galice na m2. Površino po aplikaciji obilno zalijemo, da se vsa sol raztopi. 

Navodilo za odstranjevanje mahu na tratah in zelenicah z Zeleno galico

Za odstranjevanje mahu uporabimo 40 g Zelene galice na 1 m2 površine. Količino lahko maksimalno povečamo na od 60 do 70 g/m2. Potrosimo jo čim bolj enakomerno po površini. Kadar ne pričakujemo dežja, je površino po aplikaciji priporočljivo zaliti. Za obnovo manjših površin (vrtne trate, tenis igrišča, okolica sadnega drevja) lahko aplikacijo izvedemo z zalivanjem. Zato si pripravimo za 10m2 površine 10 L raztopine, ki vsebuje od 400 do 600 g  Zelene galice.

Pazimo, da sol ali raztopina soli ne pride v stik z betonskimi izdelki, z asfaltom ali s ploščicami, saj na njih pusti rjave madeže, ki jih ne moremo očistiti.

Varovanje okolja

Zeleno galico trosimo vedno pred dežjem, ob uporabi gumijastih rokavic in škornjev ter zaščitne obleke. Če ni dežja, površine intenzivno zalijemo. Če Zeleno galico dodajamo v obliki raztopine, moramo uporabljati plastično posodo, ki jo po uporabi temeljito umijemo.

Uporaba Zelene galice ni dovoljena v varovalnih pasovih, vodnih zajetjih pitne vode, varovalnih pasovih jezer, rek in potokov.


Pakiranje: 5 kg, 25 kg

Tehnične informacije

Varnostni listi