Sajenje vinske trte

Humovit – sadilni

Najpogostejše napake pri zasnovi vinograda

  • Napačna smer vrst zaradi neupoštevanje nagiba terena (bočni nagib).
  • Preplitvo rigolanje, optimalna globina za dobro razraščanje korenin je 80-100 cm.
  • Sajenje slabega sadilnega materiala.
  • Sajenje v mokra, slabo prezračena in drenažirana tla. Naštete napake kasneje ne moremo popraviti.


Pomembno je

  • Temeljito rahljanje tal in enakomerna razporeditev hranil (ob rigolanju) izključno na osnovi rezultatov analize tal.


Potek sajenja:

  • V pripravljeno sadilno jamo, velikosti 40x40cm ter 30 cm globine, damo nekaj Humovit - sadilni ali zemlje pomešane s substratom Humovit – sadilni in oblikujemo kupček, na kupček damo cepljenko. Korenine enakomerno razporedimo ter zagrnemo z enako mešanico zemlje in substrata v razmerju 1:1, rahlo potlačimo, ter po potrebi zalijemo.
  • Drugih gnojil v sadilno jamo ne dodajamo.
  • Sadimo le do globine koreninskega vratu, saj pri pregloboko sajenih cepljenkah iz cepljenega mesta odganjajo rosne korenine, ki jih je potrebno ob kopi vinograda odstraniti.
  • Bolje je saditi povoskane cepljenke, kjer povoskani del cepljenke ostane v celoti nad tlemi (od 4-8 cm).