Žveplov fungicid

Pepelin WG

Formulacija: močljive ganule (WG)
Vsebina: 30g, 1 kg, 10 l/kg, 20 l/kg in 25 kg
Vsebuje: Žveplo (čist)……………..796 g/kg (79,6%)
                Žveplo (teh.min.99%)…...800 g/kg

Uporaba
Sredstvo PEPELIN WG se uporablja kot preventivni kontaktni fungicid, ki se uporablja na:

Glavne uporabe

  • trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje oidija vinske trte (Uncinula necator) v odmerku 3-8 kg/ha v razvojni fazi od odpiranja brsta do začetka zorjenja (BBCH 09-81), za zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte (Phomopsis viticola) v odmerku 2,5-6,25 kg/ha v razvojni fazi od začetka nabrekanja brsta do razprtega šestega lista (BBCH 01-16). Skupno se lahko tretira na istem zemljišču največ 10 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku. Sredstvo ima tudi stransko delovanje na zmanjševanje populacije pršice trsne kodravosti (Calepitrimerus vitis) in trsne pršice (Colomerus vitis).
  • pečkarjih (jablanah, hruškah in kutinah) za zatiranje jablanove pepelovke (Podosphaera leucotricha) ter zmanjševanje okužb jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) in hruševega škrlupa (Venturia pirina) v odmerku 5-8 kg/ha v razvojni fazi ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami do zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85). Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku. Sredstvo ima stransko delovanje na zmanjševanje populacije listne pršice (Aculus sp.).
  • koščičarjih (breskvah, marelicah, nektarinah in slivah) za delno zmanjševanje okužb z breskovo in marelično pepelovko (Sphaerotheca pannosa var. persicae) v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi ko so konice zelenih listov približno 5 mm nad brstnimi luskami do zorenja: intenzivnost sortno značilnih barv narašča (BBCH 09-85). Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 14 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku.
  • ozimnih in jarih žitih (pšenici, ječmenu, tritikali in rži) za zatiranje pepelovke (Erysiphe graminis) v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razgrnjenega petega lista do konca cvetenja (BBCH 15-69). Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 3 krat v eni rastni dobi, v 7 do 21 dnevnem presledku.
  • bučnicah z užitno in neužitno lupino (kumarah, bučkah, bučah, dinjah in lubenicah) na prostem za zatiranje pepelovke bučnic (Erysiphe cichoriacearum) v odmerku 5-7,5 kg/ha v razvojni fazi od razvitega tretjega pravega lista na glavni reži do faze, ko ima 70% plodov značilno zrelostno barvo (BBCH 13-87). Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 6 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku. Sredstvo ima tudi stransko delovanje na pršice (Acarina).
  • plodovkah (paradižniku, papriki in jajčevcu) na prostem za zatiranje pepelovke (Leveillula taurica) v odmerku 5-8 kg/ha v razvojni fazi od faze peti pravi list razvit do konca cvetenja (BBCH 15-69). Skupno se lahko na istem zemljišču tretira največ 4 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku. Sredstvo ima tudi stransko delovanje na pršice (Acarina).
  • hmelju za zatiranje hmeljeve pepelovke (Sphaerotheca humuli) v odmerku 6-7,5 kg/ha v razvojni  fazi ko so trte dosegle 10 % višine do faze, ko je 70 % strožkov kompaktnih (BBCH 31-87). Skupno se na istem zemljišču tretira največ 10 krat v eni rastni dobi, v 7 dnevnem presledku. Sredstvo ima tudi stransko delovanje na pršice (Acarina).
  • vrtnicah na prostem za delno zmanjševanje okužb s šipkovo (breskovo) pepelovko (Sphaerotheca pannosa var. rosae) v odmerku 4,5-7,5 kg/ha v razvojni fazi prvi pravi list razvit do polne zrelosti (BBCH 11-89). Skupno se na istem zemljišču tretira največ 8 krat v eni rastni dobi, v 7 do 14 dnevnem presledku. Sredstvo ima tudi stransko delovanje na pršice (Acarina).

Fitotoksičnost 
Sredstvo ni fitotoksično, če se uporablja v priporočenem odmerku, v optimalnem času pri navedenih gojenih rastlinah. Sredstvo je lahko fitotoksično, če se ga uporablja pri temperaturah zraka višjih od 25ºC ter pri uporabi na nekaterih sortah ali hibridih.

Karenca: 35 dni za pšenico, ječmen, tritikalo in rž; 28 dni za trto; 8 dni za hmelj; 7 dni za breskve,
nektarine, marelice, slive, jabolka, hruške in kutine; 3 dni za paradižnik, papriko, jajčevec, kumare,
bučke, buče, dinje in lubenice.

Manjše uporabe

  • v grahu za zatiranje grahove pepelovke (Erysiphe pisi) v odmerku 4,0-5,0 kg/ha v razvojni fazi po BBCH 12-79 (drugi list razprt do plod dosegel 90% končne velikosti). Skupno tretiramo največ 6 krat v eni rastni dobi v 7 do 14 dnevnem presledku.
  • v okrasnih rastlinah (Begonia, Hydrangea, Chrysanthemum, Cineraria) na prostem za zatiranje pepelovk (Erysiphe sp.) v odmerku 0,6-3,6 kg/ha v razvojni fazi od prvi pravi list razvit do konca dozorevanja semen (BBCH 11-89). Skupno se na istem zemljišču tretira največ 10 krat v eni rastni dobi, v 7 do 10 dnevnem presledku. Sredstvo ima tudi stransko delovanje na pršice (Acarina).

Karenca: 7 dni za grah

Opozorila

Razmak med tretiranji naj bo 7 do 14 dni, odvisno od pogojev za razvoj bolezni. S sredstvom se tretira, ko so temperature zraka med 15 in 25 ºC. Sredstva se ne sme uporabljati v ekstremnih pogojih (močno sonce in visoke temperature zraka) na občutljivih sortah jablan in hrušk. O občutljivosti posameznih sort oz. hibridov se je treba posvetovati z zastopnikom.

Priprava sredstva za uporabo
Rezervoar škropilnice napolnimo z eno četrtino potrebne količine vode. Med stalnim mešanjem dodamo odmerjeno količino pripravka. Rezervoar dopolnimo z vodo do želenega volumna in mešamo vse do porabe škropilne brozge. Tretiramo v mirnem, ne vetrovnem vremenu, da se izognemo zanašanju škropiva. Ostanke škropilne brozge razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in jo uporabimo na že poškropljeni površini.

Mešanje (kompatibilnost):
Pepelin WG je kompatibilen z večino fungicidov in insekticidov. Zaradi eventualne možnosti vpliva na učinkovitost pripravkov ali njihovega fitotoksičnega delovanja na gojene rastline, se pred mešanjem s koncetrati za emulzijo (EC) in oljnimi formulacijami sredstev posvetujte s strokovnimi svetovalci zastopnika proizvoda (Cinkarna Celje) ali proizvajalca proizvoda (Agrostulln).

Varovanje okolja
Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov tako, da se upošteva predpise s področja varovanja voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov je treba upoštevati netretirani varnostni pas 15m tlorisne širine od meje brega voda 1. reda in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.
 
Delovna karenca
Vstop na tretirano površino je dovoljen, ko se škropivo na njih popolnoma posuši.
 
Embalažo in neuporabljeno sredstvo odstraniti na predpisan način.

»Izdaja s potrdilom o pridobitvi znanja iz fitomedicine.«

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Tehnične informacije

Varnostni listi

Kontakt

Mateja Cvikl-Marovt - prodaja
T: +386(0)3 427 6212
M: +386(0)30 998 691
e-mail: mateja.cvikl-marovt@cinkarna.si

Vili Kurnik - agro nasveti
T: +386(0)3 427 6233
M: +386(0)51 367 008
e-mail: vili.kurnik@cinkarna.si

Igor Zidarič - agro nasveti
T: +386(0)3 427 6337
e-mail: igor.zidaric@cinkarna.si

Karmen Veber – tehnične informacije
T: +386(0)3 427 6372
e-mail: karmen.veber@cinkarna.si

Mitja Sitar - tehnične informacije
T: +386(0)3 427 6240
e-mail: mitja.sitar@cinkarna.si