Duplosan KV

Koncentrat za raztopino (SL)
Vsebina: 1 l
Vsebuje: 600 g/l mekopropa-P


Namen in način uporabe
Duplosan KV®  je sredstvo za zatiranje širokolistnih plevelov v ozimnem in jarem žitu brez podsevkov, z izjemo jare rži ter na travnikih in pašnikih. Posebej učinkovit je za zatiranje smolenca, navadne zvezdice, jetičnika, križnic in ščavja. Prednost ima samostojna raba na površinah, ki so močneje zapleveljene z omenjenimi pleveli, oziroma dodajanje drugim sredstvom za izboljšanje učinkovitosti.


Značilnosti
Sprejem sredstva je v pretežni meri skozi liste. Deluje tako, da moti delitev in rast celic, kar se odraža kot nenormalna rast (zvijanje) in vodi k propadu občutljivih rastlin.


Spekter delovanja

Občutljivi pleveli:
Atriplex spp. - lobode,
Brassica spp. - križnice,
Capsella bursa pastoris - plešec,
Chenopodium spp. - metlike,
Galium aparine - plezajoča lakota,
Raphanus raphanistrum - njivska redkev,
Rumex spp. - kislice,
Senecio vulgaris - navadni grint,
Stellaria media - navadna zvezdica,
Sinapis spp. - gorjušice,
Thlaspi arvense - njivski mošnjak,
Tussilago farfara - navadni lapuh,
Urtica urens - mala kopriva,
Veronica spp. - jetičniki,
Vicia spp. - grašice.

Srednje občutljivi pleveli:
Anagalis arvensis - njivska kurja češnjica,
Centaurea cyanus - modri glavinec,
Cirsium arvense - njivski osat,
Fumaria offi cinalis - navadna rosnica,
Matricaria spp. - kamilice,
Papaver rhoeas - poljski mak
Polygonum convolvulus - navadni slakovec,
Ranunculus arvensis - njivska zlatica,
Sonchus asper - hrapava škrbink
Sonchus - hrapava škrbinka,
Sonchus arvensis - njivska škrbinka.


Priporočila za uporabo
Jara in ozimna žita:
Duplosan KV uporabljamo od razraščanja pa do pojava 1. kolenca (fenofaze F, G, H, I po Kellerju in Baggioliniju ali od 25 do 31 po Zadoksu s sodelavci). Semenski pleveli so najobčutljivejši v obdobju bujne rasti (od 2-6 listov), koreninski pa morajo biti večji: osat naj bo visok vsaj 15 cm, ščavje pa vsaj 20 cm. Smolenec je najbolj občutljiv do razvitih 6-8 etaž.
Odmerek: 2,0 l/ha ob porabi vode 200 l/ha.

Travniki in pašniki: Na novo zasejanih travnikih lahko prvo škropljenje opravimo, ko trave razvijejo 6 listov. Škropljenje semenskih trav opravimo po spravilu pridelka, takoj ko trave ponovno razvijejo 3-4 liste. Zatiranje plevela na pašnikih je najenostavnejše jeseni; po končani paši, s pašo lahko nadaljujemo spomladi.
Odmerek: 3,0 l/ha Duplosana KV.

Zaradi deloma škodljivega delovanja sredstva na detelje je za zatiranje Rumex-a najprimernejše škropljenje posameznih rastlin.

Duplosan KV dobro zatira:
Rumex obtusifolius - topolistno kislico;
Rumex crispus - kodrastolistno kislico;
Rumex acetosella - malo kislico;
Manj zadovoljivo pa:
Rumex alpinus - alpsko kislico.
Škropljenje opravimo, ko rastline dosežejo 20-30 cm višine tako, da jih dobro omočimo z 0,5% raztopino (50 ml sredstva v 10 l vode) Duplosana KV.

Priporočamo škropljenje v zmerno toplem in lepem vremenu, pri temperaturah 10-25°C. Temperatura višja od 12°C zagotavlja boljšo učinkovitost sredstva. Za doseganje polnega delovanja mora biti vsaj 2-3 dni po škropljenju, temperatura nekaj ur 12°C. Pozebe pred in kratkotrajne ohladitve (do –3°C) po škropljenju, če so rastline pričele z intenzivno rastjo, ne vplivajo na učinkovitost sredstva. Ohladitve (izpod –3°C) po škropljenju lahko vodijo poškodbam zasnove klasa (prestreljenost, deformacije).

V suši je priporočljivo škropljenje v času jutranje rose. Pri višjih temperaturah (iznad 20°C), zadošča za dobro učinkovitost 4 ure suhega vremena, pri nižjih (12°C) pa vsaj 6 ur po škropljenju naj ne bi deževalo.


Karenca
V žitih je zagotovljena s časom uporabe sredstva, za travnike in pašnike, škropljenje v času rasti znaša 28 dni. Na istih tleh ga lahko uporabljamo le enkrat letno. Če predčasno preoravamo posevke je kljub škropljenju dopustno po 6 tednih na škropljeni površini sejati širokolistne kulture.


Fitotoksičnost
Ob predpisani uporabi na kulturah, kjer je sredstvo registrirano ne povzroča fitotoksičnosti. Možnost poškodb rastlin obstaja pri prepozni uporabi (pojavu prvega kolenca).


Pomembna opozorila
Aktivna snov Duplosana KV je v obliki soli. Verjetnost poškodb sosednjih kultur zaradi termike je izključena. Pri škropljenju pa je potrebno preprečiti neposredno zanašanje škropilne brozge na sosednje, občutljive kulture (zelenjavo, sadno drevje, hmelj, vinska trto, ogrščico). Žit s podsevki z Duplosanom KV ni dovoljeno škropiti. Sredstva ni priporočljivo uporabljati, če je posevek oslabljen zaradi mrazu, vlage ali drugih vzrokov, prav tako tudi ne, če pričakujemo pozebo.


Tehnika uporabe sredstva
Preprečevanje nastajanja ostankov: Embalažo izpraznimo do konca, speremo z vodo in jo dodamo škropivu v rezervoarju! Nastale ostanke škropiva razredčimo v razmerju 1:10 in poškropimo po škropljeni površini.


Škropljenje
Škropilnice redno testiramo! Pred pričetkom škropljenja škropilnico umerimo in preverimo izmet šob. Med vožnjo in škropljenjem škropivo mešamo. Še posebej je mešanje potrebno po prekinitvi dela.
Priprava škropiva: Rezervoar škropilnega agregata napolnimo približno do polovice z vodo ter med mešanjem dodamo odmerjeno količino sredstva. Dodamo potrebno količino vode.
Možnost mešanja sredstva: Duplosan KV lahko mešamo s pripravkom Aramo in drugimi herbicidi za zatiranje širokolistnega plevela zaradi izboljšanja delovanja na specifične plevele (bentazon, dikamba, pendimetalin, fluroksipir, diflufenikan), močilom Silwet in fungicidi. Mešanice uporabimo čimprej.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Varnostni listi

Navodilo za varno delo