Kyleo

HERBICID
Vodotopni koncentrat (SL).
Vsebuje: 2,4-D, 160 g/L + Glifosat, 240 g/L 
Pakiranje: 1L

Značilnosti:
Sredstvo KYLEO® je inovativna rešitev pri zatiranju plevelov - neselektivni herbicid s sistemičnim delovanjem za hitro in učinkovito (robustno) zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela po vzniku na strniščih poljščin ter pred setvijo koruze in žit – do 7 dni pred setvijo, v sadovnjakih (jablane, hruške), za obnovitev pašnikov, na nekmetijskih površinah (na poteh in ob cestah), na nekmetijskih površinah (ob železniških progah).

KYLEO® je kombinacija dveh dopolnjujočih se aktivnih snovi z različnima mehanizmoma delovanja za vidno hitrejše in močnejše delovanje ob nižjih koncentracijah glifosata - DVOJNA MOČ PROTI PLEVELOM! 

Uporaba:
Sredstvo KYLEO® se uporablja kot neselektivni herbicid za zatiranje enoletnega in večletnega ozkolistnega in širokolistnega plevela po vzniku:
  • na strniščih poljščin v odmerku 3-5 L/ha (30-50 ml na 100 m2), odvisno od vrste plevela, ob uporabi 200-400 L vode na hektar (2-4 L na 100 m2). Tretira se enkrat v času po žetvi, vendar pred naslednjim obdelovanjem zemlje. Obdelovanje zemlje se priporoča 10 dni po tretiranju v običajnih razmerah in 14 dni v zelo slabih razmerah. 
  • pred setvijo koruze in žit v odmerku 3-5 L/ha (30-50 ml na 100 m2), odvisno od vrste plevela, ob uporabi 200-400 L vode na hektar (2-4 L na 100 m2). Tretira se enkrat v rastni sezoni pred obdelovanjem zemlje ali pred setvijo. Priporoča se tretiranje 2 tedna pred setvijo.
  • v sadovnjakih (jablane, hruške) v odmerku 3-5 L/ha (30-50 mL na 100 m2), odvisno od vrste plevela, ob uporabi 200-400 L vode na hektar (2-4 L na 100 m2). Tretira se enkrat v rastni sezoni, v času od pomladi do poletja. Odsvetuje se tretiranje v času cvetenja sadnega drevja in prvo leto po sajenju sadnega drevja.
  • za obnovitev pašnikov v odmerku 3-5 L/ha (30-50 ml na 100 m2), odvisno od vrste plevela, ob uporabi 200-400 L vode na hektar (2-4 L na 100 m2). Tretira se enkrat v eni rastni sezoni, in sicer 2 tedna pred obnovo pašnika.
  • na nekmetijskih površinah (na poteh in ob cestah) v 3-5 L/ha (30-50 ml na 100 m2), odvisno od vrste plevela, ob uporabi 200-400 L vode na hektar (2-4 L na 100 m2). Tretira se enkrat v eni rastni sezoni (od pomladi do poletja).
  • na nekmetijskih površinah (ob železniških progah) 
  • v odmerku 3-5 L/ha (30-50 ml na 100 m2), odvisno od vrste plevela, ob uporabi vode na hektar (2-4 L na 100 m2). Tretira se enkrat v eni rastni sezoni (od pomladi do poletja).

Sredstvo KYLEO® uporabimo za zatiranje plevelov v naslednjih odmerkih:
  3,0 L/ha:
  Brassica napus – samosevna ogrščica, 
  Poa annuua – enoletna latovka
  4,0 L/ha:
  Capsella bursa-pastoris – navadni plešec, 
  Chenopodium sp. – metlika, 
  Cirsium arvense – njivski osat, 
  Convolvulus arvensis – njivski slak,
  Diplotaxis muralis – obzidni dvoredec, 
  Plantago sp. – trpotec, 
  Urtica sp. – kopriva 
  4,5 L/ha:
  Geranium dissectum – nacepljenolistna krvomočnica,
  Hordeum vulgare – ječmen (samosevni), 
  Polygonum sp. – dresni, 
  Stellaria media – navadna zvezdica
  5,0 L/ha:
  Achillea millefolium – navadni rman, 
  Elytrigia repens – plazeča pirnica, 
  Matricaria sp. – kamilica,
  Sonchus sp. – škrbinka,
  Equisetum arvense – njivska preslica, 
  Bromus sterilis – jalova stoklasa, 
  Calamagrostis epigeios – navadna šašulica,
  Galium aparine – plezajoča lakota, 
  Malva sylvestris – gozdni slezenovec, 
  Rumex spp. – ščavje,
  Taraxacum officinale – navadni regret,
  Trifolium sp. – detelja

Odmerek 3 – 5 L/ha je odvisen od vrste in velikosti plevela, za zatiranje koreninskega plevela uporabimo odmerek 5 L/ha, da zagotovimo čim boljše delovanje na rizome.
Plevel Priporočen odmerek
Samosevna ogrščica, samosevna žita 3 L/ha
Enoletni širokolistni plevel 3 L/ha
Večletni širokolistni plevel 5 L/ha
Eno-/večletni ozkolistni plevel 5 L/ha
Mešani plevel 5 L/ha
Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ enkrat v eni rastni sezoni. Tretira se v toplem in sončnem vremenu, pri temperaturah med 5 °C in 25 °C. Sredstva se ne sme uporabiti v oslabljenih posevkih ali če se pričakuje nočno pozebo. Po tretiranju naj ne dežuje vsaj 3 ure. Sprejem sredstva poteka preko zelenih delov plevela (listi in steblo), zato je treba plevel dobro omočiti. Prevelik odmerek sredstva lahko škoduje gojeni rastlini. Sredstva se ne sme uporabljati v vetrovnem vremenu. Preprečiti je treba zanašanje sredstva na zelene in mlade dele gojenih rastlin ter na sosednje gojene rastline. Pri tretiranju v pasovih (v sadovnjakih) je pri odmerku na površino treba upoštevati njegov sorazmeren delež v skladu s tretirano površino.

Priporočen minimalni časovni interval med tretiranjem in setvijo: 7 dni za žita, 15 dni za koruzo, 30 dni za lucerno, ajdo, fižol, grah, lan, facelijo, 60 dni za sončnico, in sladkorno peso.Tretirati se ne sme tik pred setvijo oljne ogrščice, gorjušice in vrtnin. Lahko se tretira v jeseni, pred setvijo oljne ogrščice, gorjušice in vrtnin v naslednjem letu.

Fitotoksičnost:
Sredstvo je fitotoksično za gojene rastline, če pride na njihove zelene dele.

Karenca:
30 dni za nasade pečkatega sadja (jablane, hruške); za strnišča poljščin, pri uporabi pred setvijo koruze in žit ter pri uporabi za obnovitev pašnikov je karenca zagotovljena s časom uporabe.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Varnostni listi