Alliance WG

Herbicid
Močljiva zrnca (WG).

Vsebuje:
DIFLUFENIKAN .......... 600 g/kg (60 % w/w)
CAS št.: 83164-33-4
METSULFURON-METIL .......... 60 g/kg (6 % w/w)
CAS št.: 74223-64-6

Pakiranje: 100 g

Značilnosti:
Alliance® je sredstvo za varstvo rastlin – herbicid za zatiranje plevela v ozimni pšenici,  ozimnem ječmenu, ozimni rži in tritikali ter v jarem ječmenu in jari pšenici.

Pogoji skladiščenja: 
shranjujemo v originalni, dobro zaprti embalaži, v suhem in zračnem prostoru pri temperaturi od 5 °C do 30 °C, ločeno od hrane, pijače in krmil, nedostopno otrokom in nepoučenim osebam.

Način delovanja: 
Alliance® je selektivni sistemični herbicid, ki deluje preko listov in korenin. 

Uporaba: 
Alliance® je selektivni, sistemični herbicid namenjen zatiranju enoletnega in večletnega širokolistnega plevela:
-v ozimni pšenici, ozimnem ječmenu, ozimni rži in tritikali:
V jeseni tretiramo v fenološki fazi, ko je prvi list prodrl skozi koleoptilo do konca razraščanja posevka (BBCH 10-29) v odmerku 65 g/ha. Spomladi tretiramo v fenološki fazi od pojava tretjega lista do konca razraščanja posevka (BBCH 13-29) v odmerku 100 g/ha ob porabi do 200 do 400 L vode na hektar (2 do 4 L vode na 100 m2). 
- v jarem ječmenu ter jari pšenici:
Tretiramo spomladi v fenološki fazi od pojava tretjega lista do konca razraščanja posevka (BBCH 13-29) v odmerku 100 g/ha ob porabi do 200 do 400 L vode na hektar (2 do 4 L vode na 100 m2).

Sredstvo dobro zatira:
 • vijolico (Viola spp.),
 • jetičnik (Veronica spp.), 
 • mrtvo koprivo (Lamium spp.),
 • kamilico (Matricaria spp.), 
 • njivsko spominčico (Myosotis arvensis), 
 • poljski mak (Papaver rhoeas), 
 • rosnico (Fumaria spp.), 
 • zebrat (Galeopsis spp.), 
 • avadno zvezdico (Stellaria media), 
 • njivski mošnjak (Thlaspi arvense), 
 • navadno ogrščico (Brassica napus L.), 
 • krvomočnico (Geranium spp.), 
 • plezajočo lakoto (Galium aparine), 
 • modri glavinec (Centarea cyanus L.), 
 • navadni srakoperec (Apera spica venti).

Opozorila: Sredstvo lahko uporabimo na isti površini največ enkrat v eni rastni sezoni. Tretiramo lahko pri temperaturah zraka med 5 °C in 25 °C. 

Fitotoksičnost: Sredstvo uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način ni fitotoksično za gojene rastline, za katere je namenjeno. Prevelik odmerek sredstva lahko škoduje gojeni rastlini.

Mešanje: Pred mešanjem z drugimi sredstvi se posvetujete s agronomskimi svetovalci zastopnika oz. proizvajalca. Mešanje z drugimi sredstvi lahko škoduje gojenim rastlinam. 

Priprava sredstva za uporabo: Odmerjeno količino sredstva ob stalnem mešanju vlijemo v rezervoar škropilnice, ki je do polovice potrebne količine napolnjen s čisto vodo. Izpraznjeno embalažo do  istega speremo z vodo in vsebino zlijemo v rezervoar. Rezervoar škropilnice dopolnimo z vodo do potrebne količine. Neprestano mešamo dokler raztopina ne postane homogena. Z mešanjem  nadaljujemo do porabe škropilne brozge. 

Karenca: Zagotovljena je s časom uporabe.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Varnostni listi

Navodilo za varno delo