Nagano - Nov herbicid za koruzo

NAČIN DELOVANJA:

Aktivna snov mezotrion zavira biosintezo rastlinskega pigmenta karotenoida, kar vodi v moteno sintezo klorofila, to pa v nekaj tednih povzroči razbarvanje in propad občutljivih vrst plevela. Aktivna snov mezotrion je selektivni herbicid, ki vstopi v rastlino preko korenin in se prenese po rastlini. Aktivna smov bromoksinil zavira fotosintezo s tem, da ovira oksidativno fosforilacijo in blokira protein D1 v fotosistemu II. Aktivna snov bromoksinil je selektivni kontaktni herbicid z delno sistemičnim delovanjem.


NAVODILO ZA UPORABO:

Sredstvo NAGANO je selektivni kombinirani herbicid za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela v koruzi (za zrnje, za seme, za silažo in sladki koruzi) v odmerku 0,5 - 1,0 L/ha pri porabi 200 do 400 L vode na ha.


ČAS UPORABE:

S sredstvom se tretira po vzniku posevka koruze, v fenološki fazi od dveh do osem razvitih listov koruze (BBCH 12-18). Najboljše rezultate pri uporabi sredstva se doseže po vzniku plevela, ko plevel aktivno raste. Ozkolistni plevel naj bo v fazi od 1 do 3 razvitih listov, širokolistni plevel pa v fazi od vznika do faze 4 razvitih listov.

 

SPEKTER DELOVANJA:

Sredstvo v odmerku 1,0 L/ha zatira (predvidena pričakovana učinkovitost >86 %): srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus), navadno ambrozijo (Ambrosia artemisiifolia), belo metliko (Chenopodium album), njivski slak (Convolvulus arvensis), navadni kristavec (Datura stramonium), navadni oslez (Hibiscus trionum), nedišečo trirobko (Matricaria inodora), enoletni golšec (Mercurialis annua), breskovo dresen (Polygonum persicaria), navadni slakovec (Polygonum convolvulus), pasje zelišče (Solanum nigrum) in navadno zvezdico (Stellaria media). Sredstvo v odmerku 1,0 L/ha zmanjšuje zapleveljenost (predvidena pričakovana učinkovitost 70- 85 %) z: navadno kostrebo (Echinochloa crus-galli). Sredstvo v odmerku 0,5 L/ha zatira: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus). Uporaba odmerka  0,5 L/ha se priporoča le na njivskih površinah, kjer prevladuje srhkodlakavi ščir.

 

OPOZORILA:

S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni. Preprečiti je treba zanašanje škropiva na sosednje gojene rastline ter vstop na sveže tretirane površine. S sredstvom se lahko tretira samo ob uporabi traktorske škropilnice.

 

KOLOBAR:

Če je tretirano površino potrebno predčasno preorati, se sme takoj ponovno sejati koruza. V običajnem kolobarju, po spravilu pridelka koruze, se lahko seje ozimna pšenica in angleška ljuljka. Sredstvo NAGANO ima lahko vpliv na vznik oljne ogrščice, graha, sončnic ter soje, zato se na površinah, tretiranih s sredstvom NAGANO, kot naslednjih posevkov ne priporoča setev teh rastlin.


FITOTOKSIČNOST:

Sredstvo, uporabljeno v predpisanih odmerkih in na ustrezen način, ni fitotoksično za gojene rastline.

 

ANTIREZISTENTNA STRATEGIJA:

Sredstvo NAGANO vsebuje aktivni snovi mezotrion in bromoksinil. Tveganje za razvoj rezistence (odpornosti) na aktivni snovi je majhno do srednje. Dodatne informacije so vam na voljo na www.ehrac.org. Pri večletni zaporedni uporabi herbicidov z enakim načinom delovanja na istih površinah, lahko na takšnih površinah bolj odporni pleveli preživijo, se razmnožijo in postanejo prevladujoči. Z namenom preprečevanja nastanka pojava rezistence na isti površini se priporoča izmenična uporaba herbicidov z različnimi načini delovanja.

 

KARENCA:

Karenca je zagotovljena s časom uporabe.


MEJNA VREDNOST OSTANKOV:

Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivne snovi mezotrion in bromoksinil so določene s predpisi o mejnih vrednostih ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Varnostni listi