Cuprovin 50

Gnojilo ES

Anorgansko mineralno gnojilo z bakrom (Cu) iz bakrovega oksiklorida za foliarno gnojenje kmetijskih pridelkov, v obliki praška za suspenzijo.

Tip gnojila: E.1.3g

Vsebnost hranil: vsebuje 50 % bakra

Uporaba
Gnojilo z visoko vsebnostjo bakra uporabljamo za foliarno gnojenje kultur med vegetacijo, zlasti v obdobju potreb po bakru. Ne presegamo priporočenih količin. Predlagana priporočila so splošne narave, upoštevati moramo potrebe posameznih kultur in njihove pogoje za gnojenje.

Priporočeni odmerki
Kultura Odmerek s škropljenjem (čas uporabe) Poraba vode
Vinska trta do 1,0 kg/ha (zgodnja faza razvoja) do 750 L/ha
Pečkato sadje (jabolka, hruška) do 2,0 kg/ha (zgodnja faza razvoja, po spravilu) do 750 L/ha
Koščičasto sadje (breskve, marelice, nekratine, češnje...) 2,0 – 3,0 kg/ha (po spravilu plodov) do 750 L/ha
Jagode do 1,0 kg/ha (pred cvetenjem in po spravilu) do 750 L/ha
Čebula do 1,0 kg/ha (začetna faza razvoja) do 750 L/ha
Krompir, paradižnik, kumare do 2,0 kg/ha (celotna vegetacija) do 750 L/ha
Oljka do 1,0 kg/ha (od 2 do 3 tretiranja v času vegetacije) do 750 L/ha
Lupinarji (orehi, lešniki) 2,0 – 3,0 kg/ha (pred in po cvetenju) do 750 L/ha
Žita do 1,0 kg/ha (zgodnja faza razvoja) do 750 L/ha
Gnojilo ne mešamo s kislimi sredstvi. Pred pripravo zmesi z drugimi gnojili ali fitofarmacevtskimi sredstvi izvedemo poskus mešanja.

Varovanje okolja in nadzor nad izpostavljenostjo
Gnojilo ne sme nekontrolirano prehajati v okolje in mora biti všteto v bilanci letnega vnosa bakra na istem zemljišču. V primeru povečanega prašenja pri pripravi suspenzije uporabimo respirator za prašne delce, zaščitno obleko in varovalna očala.
Pakiranje: 35 g, 1 kg, 25 kg

Tehnične informacije

Varnostni list