Clinic TF

CLINIC® TF

Vsebuje:
Glifosat (čista a.s.) ...............................  360 g/L (30,56 % w/w)
CAS št.: 1071-83-6
Glifosat v obliki IPA soli (tehnična a.s.) ........  486 g/L (41,26 % w/w)
CAS št.: 38641-94-0

Vodotopni koncentrat (SL).

CLINIC® TF se uporablja kot neselektivni sistemični herbicid za zatiranje enoletnega, dvoletnega in večletnega ozkolistnega ter širokolistnega plevela v predsetveni obdelavi, po setvi in pred vznikom gojenih rastlin, po spravilu pridelka ali po vzniku plevela na strniščih, v nasadih koščičastega in pečkatega sadnega drevja, v nasadih lupinarjev, v vinogradih, v gozdnih nasadih, v okrasnih in gozdnih drevesnicah, na tratah in športnih igriščih, na travnikih, na površinah v prahi, na nekmetijskih zemljiščih (poti, industrijski obrati, parki, ipd.) in na železniških progah

SREDSTVO SE SME PRODAJATI SAMO OB PREDLOŽITVI POTRDILA O PRIDOBITVI ZNANJ IZ FITOMEDICINE.

Da bi preprečili tveganja za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. 

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. Hraniti znaj dosega otrok. Nositi zaščitne rokavice. 

Pred uporabo preberite priloženo navodilo!
Prazne embalaže ne smemo ponovno uporabiti!
Prodaja je dovoljena samo v originalni embalaži proizvajalca.
ZARADI VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI IN OKOLJA, UPOŠTEVAJTE NAVODILA ZA UPORABO.

Številka registracije fitofarmacevtskega sredstva: osnovna odločba o registraciji št. U34330-46/2016/10 z dne 22.02.2018, UVHVVR, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije z vsemi spremembami.
Ime in naslov imetnika registracije: Nufarm GmbH & Co KG, St. Peter Str. 25, A-4021 Linz, Avstrija
Distributer: Cinkarna Celje d.d., Kidričeva 26, 3000 Celje, Tel: 03 427 6229.  
Datum proizvodnje in kontrolna številka formulacije sta odtisnjena na embalaži.
Rok uporabnosti: 2 leti od datuma proizvodnje pri pravilnem skladiščenju v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži. 

NAČIN DELOVANJA:
CLINIC® TF je neselektivni sistemični herbicid za zatiranje plevela na prostem, kot je to navedeno v nadaljevanju. 
UPORABA: CLINIC® TF se uporablja:
 • v predsetveni obdelavi za vse gojene rastline (vključno za vrtnine iz skupin korenovk, gomoljnic, čebulnic, stebelne ter ostale vrtnine, poljščine, stročnice, oljnice, krompir, žita ter sladkorno in krmno peso) za zatiranje vzniklega eno-, dvo- in večletnega plevela* v odmerku 2 – 6 L/ha (20-60 mL/ 100 m2), ob porabi vode 100 – 400 L/ha (1 – 4 L/ 100 m2).
 • za vse gojene rastline posejane v vrstah (vključno za vrtnine iz skupin korenovk, gomoljnic, čebulnic, stebelne ter ostale  vrtnine, poljščine, stročnice, oljnice, krompir, žita ter sladkorno in krmno peso) do 5 dni po setvi, vendar pred vznikom posevka, za zatiranje vzniklega eno-, dvo- in večletnega plevela* v odmerku 1,8 – 5 L/ha (18 – 50 mL/ 100 m2), ob porabi vode 100 – 400 L/ha (1 – 4 L/ 100 m2).
 • na strniščih (žit, oljne ogrščice, koruze, lucerne, ipd.) po spravilu pridelka za zatiranje vzniklega eno-, dvo- in večletnega plevela* v odmerku 2 – 6 L/ha (20-60 mL/ 100 m2) ob porabi 100 – 400 L/ha vode (1 – 4 L/ 100 m2).
 • v nasadih koščičastega in pečkatega sadnega drevja ter v nasadih lupinarjev po vzniku plevela za zatiranje vzniklega eno-, dvo- in večletnega plevela* s točkovnim tretiranjem površine okrog debla, ob uporabi zaščitnega ščita na škropilnici, v odmerku 2 – 8 L/ha (20 – 80 mL/ 100 m2), ob porabi vode 100 – 400 L/ha (1 – 4 L/ 100 m2).
 • v vinogradih, starejših od treh let, po vzniku plevela, s tretiranjem v vrstah za zatiranje vzniklega ozkolistnega in širokolistnega plevela* v odmerku 2 – 8 L/ha (20 – 80 mL/ 100 m2), ob porabi vode 100 – 400 L/ha (1 – 4 L/ 100 m2).
 • v gozdnih nasadih za zatiranje vzniklega ozkolistnega in širokolistnega plevela* 1 – 2 tedna pred sajenjem s tretiranjem po celi površini v odmerku 3 – 8 L/ha (30 - 80 mL/ 100 m2) ob porabi 100 – 400 L/ha vode (1 – 4 L/ 100 m2).
 • v gozdnih nasadih za zatiranje vzniklega ozkolistnega in širokolistnega plevela* v rastni dobi (maj – junij) v odmerku 3 – 8 L/ha (30 - 80 mL/ 100 m2) ob porabi 100 – 400 L/ha vode (1 – 4 L/ 100 m2) s tretiranjem površine okrog debla, ob uporabi zaščitnega ščita na škropilnici.
 • v gozdnih nasadih za zatiranje vzniklega eno-, dvo- in večletnega plevela* v rastni dobi (avgust – september) v odmerku 2 – 8 L/ha (20 - 80 mL/ 100 m2) ob porabi 100 – 400 L/ha vode (1 – 4 L/ 100 m2) s tretiranjem površine okrog debla, ob uporabi zaščitnega ščita na škropilnici.
 • v gozdnih nasadih za zatiranje vzniklega eno-, dvo- in večletnega plevela* po koncu rasti (september – november), ko so rastline v mirovanju v odmerku 3 – 8 L/ha (30 - 80 mL/ 100 m2) ob porabi 100 – 400 L/ha vode (1 – 4 L/ 100 m2).
 • v okrasnih in gozdnih drevesnicah (pri vzgoji lesnatih rastlin, vključno z iglavci) za zatiranje vzniklega ozkolistnega in širokolistnega plevela* v rastni dobi v odmerku 4,5 – 7,5 L/ha (45 - 75 mL/ 100 m2) ob porabi 200 L/ha vode (2 L/ 100 m2). Tretiranje se priporoča na površinah, kjer so sadike drevnin starejše od dveh let. Tretiranje se opravi med vrstami, ob uporabi zaščitnega ščita.
 • v okrasnih in gozdnih drevesnicah (pri vzgoji lesnatih rastlin, vključno z iglavci)  za zatiranje vzniklega ozkolistnega in širokolistnega plevela* po koncu rasti (september – november), ko so rastline v mirovanju, v odmerku 1,8 – 3 L/ha (18 - 30 mL/ 100 m2) ob porabi vode 200 L/ha (2 L/ 100 m2).
 • v okrasnih in gozdnih drevesnicah (pri vzgoji lesnatih rastlin, vključno z iglavci)  v rastni dobi (maj – avgust) za zatiranje ozkolistnega in širokolistnega plevela* s premazovanjem posameznih rastlin v 33% koncentraciji oziroma v najvišjem odmerku 10 L sredstva na ha (3,3 L sredstva na 10L vode/ha oz. največ 10 L sredstva na 30,3 L vode na ha) izključno s profesionalnimi napravami za nanos FFS s premazovanjem.
 • na tratah in športnih igriščih, razen na javnih površinah, ki jih uporabljajo ranljive skupine ljudi (na primer noseče in doječe žene, dojenčki, otroci in starejši občani), kot so javni parki in vrtovi, športna igrišča, rekreacijske površine, v rastni dobi (maj – avgust) s točkovnim tretiranjem posameznih neželjenih rastlin ozkolistnega in širokolistnega plevela v 3 % koncentraciji oz. v najvišjem dovoljenem odmerku 4 L/ha (3 L sredstva na 100 L vode/ha oz. največ 4 L sredstva na 133 L vode/ha ali 30 mL sredstva na 1 L vode/100 m2 oz. največ 40 mL sredstva na1,33 L vode/100 m2). 
 • na travnikih v rastni dobi (maj – avgust) s točkovnim tretiranjem kislic (Rumex spp.), osata (Cirsium sp.) in ostalih neželjenih posamičnih rastlin ozkolistnega in širokolistnega plevela v 3 % koncentraciji oziroma v najvišjem dovoljenem odmerku 4 L sredstva na ha (3 L sredstva na 100 L vode/ha oz. največ 4 L sredstva na 133 L vode/ha ali 30 mL sredstva na 1 L vode/100 m2 oz. največ 40 mL sredstva na 1,33 L vode/100 m2).
 • na travnikih v rastni dobi (maj – avgust) s premazovanjem kislic (Rumex spp.) in osata (Cirsium sp.) v 33 % koncentraciji oz. v najvišjem dovoljenem odmerku 4 L sredstva na ha (3,3 L sredstva na 10 L vode/ha oz. 4 L sredstva na 12,12 L vode/ha) izključno s profesionalnimi napravami za nanos FFS s premazovanjem.
 • na  površinah v prahi (na neobdelanem kmetijskem zemljišču) za zatiranje vzniklega eno-, dvo- in večletnega plevela* v rastni dobi pred setvijo (od pomladi do jeseni) v odmerku 5 L/ha (50 mL sredstva na 100 m2) ob porabi 100 – 400 L/ha vode (1 – 4 L/ 100 m2). 
 • na nekmetijskih zemljiščih (poti, industrijski obrati, parki, ipd.) razen na javnih površinah, ki jih uporabljajo ranljive skupine ljudi (na primer noseče in doječe žene, dojenčki, otroci in starejši občani), kot so javni parki in vrtovi, športna igrišča, rekreacijske površine, v rastni dobi za zatiranje vzniklega ozkolistnega in širokolistnega plevela* v odmerku 2 – 8 L/ha (20 – 80 mL/ 100 m2) ob porabi 100 – 400 L/ha vode (1 – 4 L/ 100 m2). 
 • na nekmetijskih zemljiščih (poti, industrijski obrati, parki, ipd.), razen na javnih površinah, ki jih uporabljajo ranljive skupine ljudi (na primer noseče in doječe žene, dojenčki, otroci in starejši občani), kot so javni parki in vrtovi, športna igrišča, rekreacijske površine, v rastni dobi (maj – avgust) s premazovanjem posamičnih rastlin ozkolistnega in širokolistnega plevela v 33 % koncentraciji oz. v najvišjem dovoljenem odmerku 10 L sredstva na ha (3,3 L sredstva na 10 L vode/ha oz. največ 10 L sredstva na 30,3 L vode/ha) izključno s profesionalnimi napravami za nanos fitofarmacevtskih sredstev s premazovanjem.
 • na železniških progah za zatiranje vzniklega ozkolistnega in širokolistnega plevela* v rastni dobi v odmerku 3 – 8 L/ha (30 - 80 mL/ 100 m2) ob porabi 100 – 400 L/ha vode (1 – 4 L/ 100 m2).

S sredstvom CLINIC® TF je dovoljeno največ eno tretiranje v eni rastni dobi.
*Sredstvo CLINIC® TF zatira naslednje plevele:

Znanstveno ime Slovensko ime Dobro zatira v odmerku (L/ha)
Abuthilon theophrasti baržunasti oslez 1,8 L/ha
Achillea millefolium navadni rman 3 L/ha
Elymus repens plazeča pirnica 4 L/ha
Alopecurus myosuroides njivni lisičji rep 3 L/ha
Amaranthus retroflexus srhkodlakavi ščir 3 L/ha
Ambrosia artemisiifolia navadna ambrozija 2 L/ha
Apera spica-venti navadni srakoperec 1,8 L/ha
Artemisia vulgaris navadni pelin 3 L/ha
Brassica napus navadna ogrščica 6 L/ha
Capsella bursa-pastoris navadni plešec 3 L/ha
Chenopodium album bela metlika 3 L/ha
Cirsium arvense njivski osat 6 L/ha
Cirsium spp. osati 6 L/ha
Convolvulus arvensis njivski slak 8 L/ha
Dactylis glomerata navadna pasja trava 5 L/ha
Datura stramonium navadni kristavec 3 L/ha
Digitaria ischaemum mala srakonja 4 L/ha
Echinochloa crus-galli navadna kostreba 4 L/ha
Conyza canadensis kanadska hudoletnica 5 L/ha
Galium aparine plezajoča lakota 3 L/ha
Galinsoga parviflora drobnocvetni rogovilček 2 L/ha
Geranium dissectum nacepljenolistna krvomočnica 8 L/ha
Geranium molle mehka krvomočnica 8 L/ha
Geranium sp. krvomočnice 8 L/ha
Hordeum vulgare navadni (samosevni) ječmen 3 L/ha
Lamium purpureum škrlatnordeča mrtva kopriva 4 L/ha
Lapsana communis navadni kolenček 2 L/ha
Lolium perenne trpežna ljuljka, angleška ljuljka 3 L/ha
Matricaria recutita prava kamilica 3 L/ha
Matricaria inodora nedišeča trirobka 3 L/ha
Matricaria discoidea vonjava kamilica 3 L/ha
Matricaria sp. kamilice 3 L/ha
Medicago lupulina hmeljna meteljka 3 L/ha
Myosotis arvensis njivska spominčica 3 L/ha
Papaver rhoeas poljski mak 1,8 L/ha
Plantago lanceolata ozkolistni trpotec 4 L/ha
Plantago major veliki trpotec 3 L/ha
Poa annua enoletna latovka 3 L/ha
Polygonum aviculare ptičja dresen 3 L/ha
Fallopia convolvulus
(Polygonum convolvulus)
breskova dresen 3 L/ha
Portulaca oleracea navadni tolščak 3 L/ha
Rumex acetosella mala kislica 6 L/ha
Rumex obtusifolius topolistna kislica 6 L/ha
Senecio vulgaris navadni grint 5 L/ha
Setaria viridis zeleni muhvič 3 L/ha
Sinapis arvensis njivska gorjušica 3 L/ha
Solanum nigrum črni razhudnik 3 L/ha
Sonchus arvensis njivska škrbinka 5 L/ha
Sonchus asper hrapava škrbinka 5 L/ha
Sorghum halepense divji sirek 6 L/ha
Stellaria media navadna zvezdica 2 L/ha
Taraxacum officinale navadni regrat 5 L/ha
Thlaspi arvense njivski mošnjak 4 L/ha
Trifolium pratense črna detelja 3 L/ha
Trifolium repens plazeča detelja 4 L/ha
Trifolium sp. detelja 6 L/ha
Triticum aestivum navadna (samosevna) pšenica 2 L/ha
Urtica dioica velika kopriva 5 L/ha
Urtica sp. kopriva 5 L/ha
Urtica urens mala kopriva 5 L/ha
Veronica arvensis poljski jetičnik 5 L/ha
Veronica hederifolia bršljanovolistni jetičnik 5 L/ha
Veronica persica perzijski jetičnik 1,8 L/ha
Veronica repens plazeči jetičnik 5 L/ha
Veronica spp. jetičniki 5 L/ha
Vicia spp. grašice 6 L/ha
Viola arvensis njivska vijolica 3 L/ha
Xanthium strumarium navadni bodič 3 L/ha
OPOZORILA: Na tretiranih površinah ni dovoljena paša živali. Trave in drugih tretiranih rastlin se ne sme krmiti živalim. S sredstvom CLINIC® TF se na istem zemljišču lahko tretira največ enkrat v eni rastni dobi. Ne sme se tretirati v kolikor se v naslednjih 6 urah pričakujejo padavine. Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva na zelene in mlade dele gojenih rastlin. Sredstva se ne sme uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu. Ne priporoča se tretiranje plevela, ki naravno odmira oziroma pri katerem je rast oslabljena zaradi suše, visokih temperatur zraka, poplav ali zmrzali.

FITOTOKSIČNOST: Sredstvo je fitotoksično za gojene rastline, če pride na njihove zelene dele. Preprečiti je potrebno zanašanje sredstva na zelene dele rastlin in na sosednje gojene rastline.

MEŠANJE Z DRUGIMI FITOFARMACEVTSKIMI SREDSTVI: Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča.

KARENCA: Karenca je zagotovljena s časom oziroma načinom uporabe.

DELOVNA KARENCA: Vstop delavcev brez zaščitne opreme je na tretirano površino dovoljen, ko se škropilna brozga na tretiranih rastlinah popolnoma posuši.

Navedena uporaba je v skladu z odločbo o registraciji.

KLAVZULA O JAMSTVU: Proizvajalec jamči za kakovost sredstva, dokler je v originalni embalaži. Za morebitno škodo ali slabše delovanje zaradi nestrokovne uporabe ali nepravilnega skladiščenja proizvajalec ne odgovarja.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Varnostni listi

Navodilo za varno delo