Cuprablau Z 35 WP

Preventivni, kontaktni (dotikalni) fungicid/baktericid
 
Formulacija: močljivi prašek (WP)
Vsebuje: 350 g/kg baker (Cu) iz bakrovega oksiklorida (CuOK)

Lastnosti in način delovanja

Cuprablau Z 35 WP je kontaktni bakrov fungicid/baktericid, ki deluje na glive in bakterije. Zaradi svojih lastnosti je primeren za integrirano in ekološko varstvo rastlin.

Uporaba

GLAVNE UPORABE:
 • Na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 3 kg/ha pri porabi 350-700 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenoloških fazah od začetka razvoja plodičev dalje (od BBCH 70 dalje), do spravila pridelka, ob upoštevanju karence. Hkrati sredstvo zatira rdeči listni ožig vinske trte (Pseudopeziza tracheiphila) in črno grozdno plesen (Guignardia bidwellii). Za zmanjševanje okužb z črno pegavostjo vinske trte (Phomopsis vitis) v odmerku 3 kg/ha pri porabi 300 L vode na ha, v 10 do 20 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenološki fazi od odpiranja brstov do faze tretjega razvitega lista (BBCH 8-13).  S sredstvom se lahko trto na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
 • Na breskvah in nektarinah za zmanjševanje okužb z breskovo kodravostjo (Taphrina deformans) v odmerku 3 kg/ha pri porabi 350-700 L vode na ha, v 7 do 14 dnevnih razmikih za jesensko-zimska in predspomladanska tretiranja pred cvetenjem. S sredstvom se lahko breskve in nektarine na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
 • Na pečkatem sadnem drevju za zatiranje jablanovega škrlupa (Venturia inaequalis) v odmerku 3 kg/ha pri porabi 350-700 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenološki fazi od mišjega ušesca do faze, ko so socvetja v balonskem stadiju (BBCH 54-59), ter za jesensko-zimska tretiranja, ko se zaključi rast poganjkov (od BBCH 91). S sredstvom se lahko pečkato sadje na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
 • V krompirju za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans) in črno listno pegavostjo krompirja (Altenaria solani) v odmerku 3 kg/ha (30 g na 100 m2), ob uporabi  350-700 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje od fenološke faze, ko se 70% rastlin stika med vrstama, do spravila pridelka, ob upoštevanju karence (od BBCH 37 naprej). S sredstvom se lahko krompir na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
 • Na paradižniku za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophthora infestans) in črno listno pegavostjo krompirja (Altenaria solani) v odmerku 3 kg/ha, ob uporabi 400-800 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se uporaba od pojava okužb do spravila pridelka, ob upoštevanju karence. S sredstvom se lahko paradižnik na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni.
 • Na hmelju za zmanjševanje okužb s hmeljno peronosporo (Pseudoperonospora humuli) v odmerku 5,5 kg/ha pri porabi 1000 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v fenološki fazi od začetka cvetenja do spravila pridelka, ob upoštevanju karence (od BBCH 61 naprej). S sredstvom se lahko hmelj na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni.
 • Na oljkah za zatiranje oljkove kozavosti ali pavjega očesa (Cycloconium oleaginum) v odmerku 2 kg/ha pri porabi od 350 do 700 L vode na ha, v 14 dnevnih razmikih. Hkrati sredstvo zatira sivo oljkovo pegavost (Mycocentrospora cladosporioides). Priporoča se tretiranje spomladi po zimski rezi oljk - pred pojavom spomladanskega dežja, vendar pred cvetenjem oljke (BBCH 00-60), po cvetenju oljke – od faze, ko plod doseže 50% velikosti (koščice pričnejo lignificirati, pokaže se odpornost na urez), do faze, ko se poveča značilno obarvanje  (BBCH 75-85), oziroma po obiranju oljk (od BBCH 90 naprej). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni

Fitotoksičnost
Sredstvo, uporabljeno v priporočenih odmerkih ter v optimalnem času, na navedenih gojenih rastlinah ni fitotoksično. Sredstvo lahko deluje fitotoksično v deževnem in hladnem vremenu (temperatura zraka pod 8 °C).

Karenca
Trta, breskve ter nektarine 21 dni; hmelj, krompir in oljke 14 dni; paradižnik za predelavo 10 dni; paradižnik za svežo uporabo 3 dni; pečkato sadno drevje – karenca je zagotovljena s časom uporabe.

MANJŠE UPORABE:

 • na pečkatem sadnem drevju  za zatiranje hruševega ožiga (Erwinia amylovora) v odmerku 2,5 kg/ha v fenološki fazi do stadija mišjega ušesca (BBCH 00-54), v odmerku 0,85 kg/ha v fenološki fazi, ko so vidni cvetni popki do konca cvetenja (BBCH 55-69) in v odmerku 0,57 kg/ha po cvetenju, v fenološki fazi, ko so plodiči večji od 10 mm, do faze nadaljevanja zorenja (BBCH 71-85). Tretira se v 10 dnevnih razmikih. Priporočena poraba vode pri tretiranju v času do konca cvetenja je 350 do 700 L/ha, v času od končanega cvetenja naprej pa 700-100 L/ha.
  Sredstvo se lahko na istem zemljišču v fenološki fazi do konca cvetenja (do BBCH 69) uporabi največ 3-krat, v fenološki fazi po cvetenju (BBCH 71-85) pa največ 5-krat.
  Tretiranje v vegetaciji se opravi za razkuževanje ran po izrezovanju poganjkov, po toči, vetrolomih in posledicah drugih naravnih ujm v sadovnjakih, kjer so bile ugotovljene cvetne okužbe, okuženi poganjki oziroma v nasadih, kjer je bila bolezen ugotovljena v preteklih letih.
  Opozorilo: Pred uporabo FFS CUPRABLAU Z 35 WP v času cvetenja pečkatega sadnega drevja se je potrebno o dejanskem priporočenem odmerku, številu tretiranj in času uporabe posvetovati z javno službo za zdravstveno varstvo rastlin.
 • na koščičastem sadnem drevju  za zatiranje listne luknjičavosti koščičarjev (Stigmina carpophila) v odmerku 2 kg/ha pri porabi 350-700 L vode  na ha.  Sredstvo se uporablja za jesensko-zimska in predspomladanska tretiranja pred cvetenjem. S sredstvom se lahko koščičasto sadje na istem zemljišču tretira največ trikrat v eni rastni sezoni, v 7-10 dnevnih razmikih.
 • na aktinidiji za zatiranje bakterijskega ožiga aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae), gnilobe koreninskega vratu (Phytopthora cactorum, Phytopthora spp.), alternarijske listne pegavosti (Alternaria alternata) in bakterijske pegavosti (Pseudomonas viridiflava) v odmerku 2 kg/ha, pri porabi od 700 do 1000 L vode na ha,  v 7 do 10 dnevnih razmikih. Tretiranje se opravi spomladi po zimski rezi, v času brstenja (pred cvetenjem) ter v jeseni po spravilu pridelka in odpadanju listja. S sredstvom se lahko aktinidijo na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni.
 • v čebuli, šalotki in česnu za zatiranje čebulne plesni (Peronospora destructor) in česnove (čebulne) rje (Puccinia allii) v odmerku 1,8 kg/ha pri porabi od 200 do 400 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih.  Priporoča se tretiranje v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.  S sredstvom se lahko čebulo, šalotko ter česen na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni.
 • v grahu in fižolu (svež, s stroki ali brez strokov) za zatiranje grahove plesni (Peronospora viciae) v odmerku 1,5 kg/ha pri porabi od 300 do 1000 L vode na ha.  Priporoča se tretiranje v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.  S sredstvom se lahko grah in fižol na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni.
 • v bučnicah z užitno lupino (kumare, kumarice za vlaganje, bučke) za zatiranje kumarne plesni (Pseudoperonospora cubensis) in bakterijskega ožiga bučnic (Pseudomonas syringae) v odmerku 1,5 kg/ha pri porabi od 300 do 1000 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.  S sredstvom se lahko bučnice z užitno lupino na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni.
 • v jagodah za zatiranje bele jagodne listne pegavosti (Mycosphaerella fragariae) in jagodne rdeče listne pegavosti (Diplocarpon earliana)  v odmerku 1,5 kg/ha pri porabi od 300 do 1000 L vode na ha, v 7 do 10 dnevnih razmikih. Priporoča se tretiranje v skladu z napovedjo opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin.  S sredstvom se lahko jagode na istem zemljišču tretira največ štirikrat v eni rastni sezoni.
 • na lupinarjih (oreh, leska) za zatiranje orehove (lešnikove) črne listne pegavosti (Xanthomonas campestris) v odmerku 2 kg/ha pri porabi 350 do 700 L vode na ha.  Tretiranje se opravi spomladi po zimski rezi, v času brstenja (pred cvetenjem) ter v jeseni po spravilu pridelka in odpadanju listja.   S sredstvom se lahko lupinarje na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni.


Karenca: čebula, šalotka, česen, grah, fižol, bučnice z užitno lupino, jagode 3 dni; pečkato sadje (tretiranje po končanem cvetenju) 21 dni; pečkato sadno drevje (tretiranje do konca cvetenja), koščičasto sadno drevje, oreh, leska, aktinidija – karenca je zagotovljena s časom uporabe.

Delovna karenca
Vstop delavcev na tretirano površino je dovoljen, ko se škropilna brozga posuši.

Priprava sredstva za uporabo
Rezervoar škropilnice napolnimo z eno četrtino potrebne količine vode. Med stalnim mešanjem dodamo odmerjeno količino pripravka. Rezervoar dopolnimo z vodo do želenega volumna in mešamo vse do porabe škropilne brozge. Tretiramo v mirnem, ne vetrovnem vremenu, da se izognemo zanašanju škropiva. Ostanke škropilne brozge razredčimo z vodo v razmerju 1:10 in jo uporabimo na že poškropljeni površini.

Varstvo pri delu
Pri rokovanju s koncentriranim pripravkom, mešanju škropilne brozge in polnjenju rezervoarja je obvezna uporaba zaščitnih rokavic. Med škropljenjem s traktorsko / nošeno škropilnico je obvezna uporaba zaščitnih rokavic, delovnega kombinezona, zaščitne obutve ter zaščite za oči/obraz. Pri stiku s škropljenimi rastlinami mora delavec uporabljati primerno delovno obleko (dolge hlače, majica z dolgimi rokavi).

Mešanje (kompatibilnost)
Cuprablau Z 35 WP se ne sme mešati z nobenim sredstvom, ki ima kislo pH reakcijo. Mešanje s preostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi in z gnojili je dovoljeno, saj ne vpliva na njihovo učinkovitost, za kar jamči proizvajalec.

Varstvo okolja in varnostni pasovi
Pri tretiranju je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in izvirov  tako, da se upošteva predpise s področja varstva voda. Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju breskev, nektarin, lupinarjev in hmelja je treba upoštevati netretiran varnostni pas 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju pečkatega sadnega drevja je treba upoštevati netretiran varnostni pas 20 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.  Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju oljk je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju trte, fižola, graha, bučnic z užitno lupino in aktinidije je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 10 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda. Zaradi zaščite vodnih organizmov pri tretiranju čebule, šalotke, česna, jagod, paradižnika in krompirja je treba upoštevati netretiran varnostni pas 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 5 m tlorisne širine od meje brega voda 2. reda.

OPOZORILO
Sredstvo CUPRABLAU Z 35 WP  se lahko uporablja samo na prostem. Pri uporabi FFS CUPRABLAU Z 35 WP ali drugih sredstev na osnovi aktivne snovi  baker, je treba število tretiranj ustrezno zmanjšati, tako da letna količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne presega 4 kg čistega bakra na ha.

MEJNA VREDNOST OSTANKOV
Mejne vrednosti ostankov v oziroma na živilih in kmetijskih pridelkih za aktivno snov baker so v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta: Uredba št. 396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS.

Sredstvo se sme prodajati samo ob predložitvi potrdila o znanju iz fitomedicine.

Navedene informacije so odobrene s strani pristojnega organa v Sloveniji.

Fitofarmacevtsko sredstvo uporabljajte varno.
Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvu.

Tehnične informacije

Varnostni listi