Antikorozijski premazi

Konec leta 2017 smo ukinili proizvodnjo antikorozijskih premazov, zato proizvodov iz navedene skupine ni več v našem prodajnem programu. 

Premazi na osnovi alkidnih veziv

 • Osnovna antikorozijska barva
  Je enokomponenten premaz na osnovi sintetičnih veziv in aktivnih pigmentov. Odlikuje se po elastičnosti, odpornosti na mehanske obremenitve in na atmosferske vplive. Uporablja se za zaščito vseh železnih in jeklenih konstrukcij, strojev, poljedelskih strojev v blažjih korozijskih pogojih ter za barvanje lesa in mavca. Priporočljiva je kot osnovna, obenem je lahko tudi pokrivna.
 • Korocink T
  Je enokomponenten antikorozijski cinkov premaz izdelan na osnovi sintetičnih smol, odporen proti vodi in mehanskim obremenitvam. Glede na kakovost zamenjuje minijev premaz pri zaščiti vseh železnih in jeklenih konstrukcij. Primeren je za zaščito delov, ki se ne dajo peskati.
 • KoroAl
  Je visoko kvaliteten enokomponenten premaz na bazi Al-bronze in sintetičnih smol. Premaz je odporen na vremenske vplive, popolnoma suh pa tudi na mineralna olja.
  Uporablja se kot zaščitni in dekorativni premaz strojev in naprav, jeklenih konstrukcij, daljnovodnih stebrov ter stebrov pri elektrifikaciji prog. Uspešno lahko zaščitimo tudi izdelke iz trdih vlaken in lesa. 


Premazi na osnovi kombinacije sintetičnih veziv

 • Osnovna antikorozijska barva hitrosušeča
  Je hitrosušeči osnovni premaz na bazi sintetičnih veziv. Odlikuje se po odlični oprijemljivosti ter kemijski in vremenski obstojnosti. Uporablja se za zaščito vseh železnih in jeklenih konstrukcij. Z njim kvalitetno zaščitimo industrijske naprave, daljnovodne stebre, cevovode, salonitne strehe ter beton in les. Možen je nanos na objekte s stalno temperaturo do 80°C. Uporablja se kot osnovni premaz, hkrati je lahko tudi pokrivni.


Premazi na osnovi klorkavčuk veziv

 • Koroplast  T, B, C
  Je enokomponenten premaz na osnovi klorkaučuka in kemijsko odpornega pigmenta. Suh premaz se odlikuje po trdnosti, elastičnosti, odpornosti na agresivno atmosfero ter na razredčene raztopine soli, razredčenih kislin, baz, mineralnih olj in klorirano vodo. Uporablja se za kvalitetno zaščito industrijskih naprav, mostov, črpalnih postaj, cevovodov, daljnovodnih stebrov, plavalnih bazenov, pocinkanih in salonitnih streh ter podzidkov pri gradbenih objektih.


Premazi na osnovi epoksi veziv

 • Epoktit Primer
  Je dvokomponenten epoksi-poliamidni premaz. Odlikuje se po dobri oprijemljivosti, trdnosti, odpornosti na vpliv kemikalij, industrijske atmosfere. Služi kot osnovni premaz v epoksidnih sistemih zaščite. Uporablja se za zaščito kovinskih površin na področju ladjedelništva, hidroenergetike, kemijske industrije, rafinerij ter prehrambene industrije.
 • Epoktit B, C, K
  Je dvokomponenten epoksi-poliamidni premaz. Odlikuje se po dobri oprijemljivosti, trdnosti in odpornosti proti vplivom kemikalij industrijske atmosfere. Odporen je proti olju, masti živalskega in rastlinskega izvora, alkalijam, razredčenim kislinam ter raztopinam soli.
  Namenjen je zaščiti betona, kovinskih in betonskih konstrukcij ter lesa. Z njim trajno zaščitimo vse vrste industrijskih naprav in konstrukcij, rezervoarje za goriva in razredčila, naprave za odpadne vode, betonske tlake in plavalne bazene. Lahko ga uporabimo v prehrambni industriji za različne vrste silosov za žitarice. V zdravstvenih centrih je primeren kot higienski premaz, ki se z lahkoto čisti.
 • Korocink E
  Je dvokomponenten cinkov premaz na osnovi epoksi veziva. Namenjen je za kvalitetno antikorozijsko zaščito jeklenih in železnih konstrukcij. Površina mora biti opeskana. Odlikuje se po veliki odpornosti na tlak, abrazijo in morsko vodo. Preko premaza se lahko vari pri debelini filma do 25 mikronov. Uporablja se kot osnovni premaz v vseh glavnih industrijskih panogah, kot so ladjedelnice, hidrocentrale, vodovodi, strojne tovarne, plinarne, naprave za čiščenje voda, itd.  
 • Aktivator CC
  Uporablja se kot aktivator za nanos premazov na stare epoksi premaze.


Epoksi premazi na vodni osnovi

 • Epoktit W
  Je dvokomponenten premaz, izdelan na osnovi epoksidnih veziv, emulgiranih v vodi in kvalitetnih polnil ter pigmentov. Odlikuje se po dobri oprijemljivosti in trdnosti ter enostavni uporabi. Ena od njegovih glavnih prednosti je možnost nanosa na še vlažne površine. Namenjen je zaščiti in sanaciji betonskih in kovinskih površin ter lesa. Z njim trajno zaščitimo vse vrste železobetonskih konstrukcij, vodne rezervoarje, naprave za odpadne vode, betonske tlake in plavalne bazene. Možna je uporaba v prehrambeni industriji za različne vrste silosov za žitarice. Kot antikorozijski premaz je primeren za zaščito kovinskih površin s temperaturo 80 – 100°C.


Premazi na osnovi silikatnih veziv

 • Korocink S
  Jje dvokomponenten hitro sušeč premaz na osnovi cinkovega prahu in silikatnih veziv. Premaz je obstojen na morsko in kondenzirano vodo, petrolej, nafto, pogonska goriva, olja in atmosferske vplive. Premaz je primeren za nanašanje tudi na vroče površine do 200°C. Zaradi tega ima široko področje uporabe v različnih ogrevalnih sistemih in industrijsko-energetskih obratih.

Kombinacija

 • Terapox
  Je dvokomponenten premaz na osnovi izbrane kombinacije epoksidne in katranske smole. Suh premaz je žilav, zelo odporen na abrazijo, vremenske vplive, vodo, razredčene kisline, luge, soli, mineralna olja in pralna sredstva. Uporablja se v najtežjih pogojih (pod zemljo, v agresivnem okolju), za zaščito kovinskih in betonskih površin: v vodogradnji, kemijski industriji, pri napravah za odpadne vode, naftovodih, rezervoarjih, itd.

Kontakt

Andrej Čuček – prodaja in tehnične informacije

tel: 003863/427-6234
e-mail: andrej.cucek@cinkarna.si