Antikorozijska barva

Konec leta 2017 smo ukinili proizvodnjo antikorozijskih premazov, zato proizvodov iz navedene skupine ni več v našem prodajnem programu. 


Lastnosti
Osnovna antikorozijska barva je enokomponenten premaz na osnovi sintetičnih veziv in aktivnih pigmentov. Odlikuje se po elastičnosti, odpornosti na mehanske obremenitve in na atmosferske vplive.


Uporaba
Uporablja se za zaščito vseh železnih in jeklenih konstrukcij, strojev, poljedelskih strojev v blažjih korozijskih pogojih ter za barvanje lesa in mavca. Priporočljiva je kot osnovna, obenem je lahko tudi pokrivna.


Tehnični podatki
videz barve: polsijajen
niansa: oksidno rdeča ali siva
teoretična poraba: 0,10 kg/m2 za debelino 30 mikr.
debelina suhega filma: 30 mikr. s čopičem; 40 mikr z airless napravo
vsebina suhe substance: 80-85 ut. %
specifična teža: 1,70-1,80 g/cm3
plamenišče: 20 -25°C
viskoznost: 25 – 35 sek. po F 7
obstojnost: do 130°C na suhi toploti;
čas sušenja: na dotik 3 ure pri temperaturi 20°C; med dvema premazoma je 12 ur; popolnoma suh je v 24 urah.


Pakiranje
Pločevinaste patent doze po: 1 kg, 5 kg in 30 kg.


Skladiščenje
Najmanj 3 leta, v dobro zaprti originalni embalaži pri normalnih pogojih.


Navodila za delo
Priprava površine: Površino očistimo ročno z jekleno ščetko (stopnja St. 3,0 po švedskem standardu SIS 055900).
Priprava barve: Pred uporabo jo dobro premešamo in po potrebi razredčimo.
Razredčilo: Razredčilo 149 L
Nanašanje barve: S čopičem, valjčkom, zračno pištolo ali airless napravo pri temperaturi nad 5°C.


Sistem uporabe
Za normalne pogoje nanašamo barvo v 2 – 3 slojih in ni potreben dodatni pokrivni premaz. Na Osnovno korozijsko barvo lahko nanašamo pokrivne barve na bazi alkidnih veziv, lanenega firneža, bitumenske osnove in premaze na osnovi bronze. (Pokrivna antikorozijska barva, KORO-Al)


Opozorila
Vnetljivo. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.


Obvestila
Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Ne izprazniti v kanalizacijo. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsebuje 2-butanon oksim. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.


Kvaliteta
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.