Antikorozijska barva - hitrosušeča

Konec leta 2017 smo ukinili proizvodnjo antikorozijskih premazov, zato proizvodov iz navedene skupine ni več v našem prodajnem programu. 


Lastnosti
Osnovna antikorozijska barva – Hitrosušeča je hitrosušeči osnovni premaz na bazi sintetičnih veziv. Odlikuje se po odlični oprijemljivosti ter kemijski in vremenski obstojnosti.


Uporaba
Uporablja se za zaščito vseh železnih in jeklenih konstrukcij. Z njim kvalitetno zaščitimo industrijske naprave, daljnovodne stebre, cevovode, salonitne strehe ter beton in les. Možen je nanos na objekte s stalno temperaturo do 80°C. Uporablja se kot osnovni premaz, hkrati je lahko tudi pokrivni.


Tehnični podatki
videz barve: mat
niansa: oksidno rdeča
teoretična poraba: 0,12 kg/m2 za debelino 40 mikr.
debelina suhega filma: 30-40 mikr. s čopičem;
suha snov: 65-75 ut. %
specifična teža: 1,40-1,50 g/cm3
plamenišče: 25°C
viskoznost: 20 – 30 sek. po F 7 pri 20°C
obstojnost: do 100°C v suhem;
čas sušenja: na prah 15-20 minut; med dvema premazoma 6 ur; popolnoma suh je po 24 urah.


Pakiranje
Pločevinaste patent doze po: 1 kg, 5 kg in 25 kg


Skladiščenje
Najmanj 3 leta, v dobro zaprti originalni embalaži pri normalnih pogojih.


Navodila za delo
Priprava površine: Kovinske površine pred zaščito po potrebi razmastimo in očistimo z jekleno ščetko (St. 3,0 po SIS 055900) ali opeskamo (Sa 2,5 po SIS 055900), saj morajo biti čiste in suhe.
Priprava barve: Pred uporabo barvo dobro premešamo ter po potrebi redčimo.
Razredčilo: Razredčilo 202
Nanašanje barve: S čopičem, valjčkom, zračno pištolo ali airless napravo pri temperaturi nad 5°C.


Sistem uporabe
Na betonske površine nanašamo barvo v 2-3 slojih in ni potreben dodatni pokrivni premaz. Prvi nanos redčimo do 30%. Za dobro AK zaščito nanesemo 2 sloja Osnovne antikorozijske barve-Hitrosušeče in dva sloja pokrivne barve kot so Pokrivna hitrosušeča, Pokrivna antikorozijska barva, KoroAl.


Opozorila
Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Draži kožo. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Ne vdihavati hlapov. Preprečiti stik z očmi. Ne izprazniti v kanalizacijo. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.


Obvestila
Vsebuje zmes izomer ksilena. Vsebuje 2-butanon oksim. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.


Kvaliteta
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.