Aquastop

Impregnacijsko sredstvo

Lastnosti

Aquastop je silikonska smola, raztopljena v aromatskih ogljikovodikih, ki odbija vodo. Odlikuje ga zelo dobra sposobnost pronicanja v mineralna gradiva, ne tvori filma, zaradi tega impregnirana fasada odbija vodo, vendar diha. Odporen je na vročino, mraz, UV svetlobo in kemikalije, na površini ne pušča nobenih sprememb, obdelana površina dobi takoj želeno lastnost. Aquastop ni primeren za impregnacijo površin, kjer se lahko pojavi voda pod pritiskom. Izdelujemo ga že pripravljenega za uporabo.


Uporaba
Namenjen je impregnaciji mineralnih zaključnih ometov, opeke, klinkerja, plinobetona in vpojnega naravnega kamna. Z Aquastopom preprečimo premočitve sten, cvetenje sten zaradi soli, izpiranje apna, obraslost z mahom, kemične korozije in zmanjšanje toplotne izolacije.


Tehnični podatki
Izgled: brezbarvna tekočina
Gostota: ~0.8 kg/dm3
Čas sušenja (normalni pogoji): 4-6 h
Presušitev: 24 h
Poraba (orientacijska, enkraten nanos)
-mineralni omet: 0.25 kg/m2
-klinker operka, vključno s fugami: 0.15 kg/m2
-navadna opeka, vključno s fugami: 0.40 kg/m2
-plinobeton: 0.60 kg/m2
Vsebnost hlapnih organskih substanc: EU VOC (kat.A/h), Max.: 750 g/l (2010), Aquastop max. 746 g/l VOC


Pakiranje
5 in 16 kg. 


Skladiščenje
Sredstvo je potrebno skladiščiti v neprodušno zaprti originalni embalaži, v požarno varnem suhem prostoru, pri normalni temperaturi. Pri takšnem skladiščenju je uporaben najmanj 12 mesecev od dneva proizvodnje.


Navodila za delo
Priprava podlage: 
Površina mora biti suha, čista in odprašena. Pred pričetkom del s folijo zaščitimo stekla, ker se sredstvo s steklenih površin kasneje težko odstrani.
Delovni pogoji: Temperatura naj bo pri uporabi med +5 in +30?C (podlaga, okolica, material).
Vgradnja: Aquastop s čopičem, valjčkom ali z brizganjem nanesemo na podlago. Postopek ponovimo, da dosežemo potrebno globinsko delovanje. Pri zaščiti površin s fugami, fuge zaradi večje vpojnosti pred drugim nanosom še enkrat premažemo.
Čiščenje orodja: Orodje očistimo z Razredčilom 149 L.


Opozorila
R-10: Vnetljivo.
R-51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
R-65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.
R-66: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
R-67: Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.


Obvestila
S-2:   Hraniti izven dosega otrok..
S-23: Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice.
S-24: Preprečiti stik s kožo.
S-45: Ob nezgodi ali slabem počutju takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.
S-61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.
S-62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati  embalažo ali etiketo.


Kvaliteta
Tehnična navodila so sestavljena na osnovi dosedanjih izkušenj. Poraba materiala predstavlja povprečno vrednost. Jamčimo za neoporečno sestavo materiala, ne jamčimo pa za nepravilno in nenamensko uporabo.