Epoktit B, C, K

Konec leta 2017 smo ukinili proizvodnjo antikorozijskih premazov, zato proizvodov iz navedene skupine ni več v našem prodajnem programu. 


B- beli, C- niansiran, K-brezbarvni


Lastnosti

Epoktit je dvokomponenten epoksi-poliamidni premaz. Odlikuje se po dobri oprijemljivosti, trdnosti in odpornosti proti vplivom kemikalij industrijske atmosfere. Odporen je proti olju, masti živalskega in rastlinskega izvora, alkalijam, razredčenim kislinam ter raztopinam soli.


Uporaba
Namenjen je zaščiti betona, kovinskih in betonskih konstrukcij ter lesa. Z njim trajno zaščitimo vse vrste industrijskih naprav in konstrukcij, rezervoarje za goriva in razredčila, naprave za odpadne vode, betonske tlake in plavalne bazene. Lahko ga uporabimo v prehrambni industriji za različne vrste silosov za žitarice. V zdravstvenih centrih je primeren kot higienski premaz, ki se z lahkoto čisti.

Tehnični podatki

Epoktit B, C - (beli, niansiran) Epoktit K - brezbarven
videz barve sijajen
niansa po barvni karti
debelina suhega filma čopič 60 µm
zračna pištola 40 µm
airless 90 µm
čopič 25 µm
zračna pištola 25 µm
airless 25 µm
suha snov 68-75 ut. % 50-55 ut. %
specifična teža 1.35 – 1.45 g/cm3 komp. A 0.97 – 0.99 g/cm3 komp.A
viskoznost 50 – 70 s po F7 komp. A 25-35 sek. po F4
plamenišče 25°C 25°C
obstojnost v suhem do 180°C
v vlažnem do 80°C
v suhem do 150°C
v vlažnem do 80°C
teoretična poraba 0.18 kg/m2 za deb. 60µm 0.07 kg/m2 za deb. 25µm
čas sušenja (20°C) na dotik 2 uri
med dvema premazoma najmanj 12 ur
nanos presušen po 24. urah
na dotik 2 uri
med dvema premazoma najmanj 12 ur
nanos presušen po 24. urah
čas uporabnosti zamešanega premaza 6 ur
Pakiranje
Pločevinaste patent doze po 5 in 20 kg.


Skladiščenje
Najmanj 3 leta v dobro zaprti originalni embalaži, pri normalnih pogojih.


Navodila za delo
Priprava površine:
Površino moramo dobro očistiti in odprašiti.
Delovni pogoji: Temperatura okolice, podlage in materiala naj bo pri uporabi nad 10°C, vlažnost podlage največ 5 %, relativna zračna vlažnost pa naj ne presega 75 %.
Priprava premaza: Komponenti A in B medsebojno združimo in dobro premešamo, po možnosti s spiralnim mešalom. Tako pripravljen premaz smemo redčiti šele 20 minut po zamešanju z Razredčilom 224. Čas uporabnosti zamešanega premaza je 6 ur pri temperaturi 20°C.
Mešalno razmerje: Epoklit B, C utežno komp. A : komp. B = 3 : 1, volumsko komp. A : komp. B = 2 : 1; Epoktit K utežno komp. A : komp. B = 2 : 1, volumsko komp. A : komp. B = 1.5 : 1
Vgradnja: Premaz nanašamo v dveh do treh slojih s čopičem, valjčkom, zračno pištolo ali airless napravo. Pri zaščiti kovinskih površin nanesemo dva do tri premaze Epoktita na osnovni premaz Epoktit Primer ali Korocink E. Pri zaščiti betonskih površin prvi premaz razredčimo do 30 % z Razredčilom 224, nanj nanesemo še dva do tri  premaze, ki jih redčimo po potrebi.


Opozorila
Komponenta A:
Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in stiku s kožo. Draži kožo. Stik s kožo lahko
povzroči preobčutljivost.
Dodatno za Epoktit K: Lahko vnetljivo. Draži oči, dihala in kožo. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.
Komponenta B: Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in stiku s kožo. Draži kožo. Nevarnost hudih poškodb oči.


Obvestila
Komponenta A:
Hraniti izven dosega otrok. Preprečiti stik  s kožo in očmi. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo
vode in mila. Ne izprazniti v kanalizacijo. Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsebuje zmes izomer ksilena. Vsebuje bisfenol A epoksi smolo z molsko maso > 700.
Dodatno za Epoktit K: Posodo hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti proč od virov vžiga – ne kaditi.
Komponenta B: Hraniti izven dosega otrok. Ne vdihavati hlapov. Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsebuje zmes izomer ksilena in poliaminoamid.


Kvaliteta
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.