Epoktit W

Konec leta 2017 smo ukinili proizvodnjo antikorozijskih premazov, zato proizvodov iz navedene skupine ni več v našem prodajnem programu. 


Premaz za zaščito betona, kovin in lesa

 
Lastnosti
Epoktit W je dvokomponenten premaz, izdelan na osnovi epoksidnih veziv, emulgiranih v vodi in kvalitetnih polnil ter pigmentov. Odlikuje se po dobri oprijemljivosti in trdnosti ter enostavni uporabi. Ena od njegovih glavnih prednosti je možnost nanosa na še vlažne površine.


Uporaba
Namenjen je zaščiti in sanaciji betonskih in kovinskih površin ter lesa. Z njim trajno zaščitimo vse vrste železobetonskih konstrukcij, vodne rezervoarje, naprave za odpadne vode, betonske tlake in plavalne bazene. Možna je uporaba v prehrambeni industriji za različne vrste silosov za žitarice. Kot antikorozijski premaz je primeren za zaščito kovinskih površin s temperaturo 80 – 100°C.


Tehnični podatki
debelina suhega filma: čopič  - 60 µm, zračna pištola - 30 µm, airless - 90 µm
suha snov: pribl. 76 ut. %
specifična teža: 1.85-1.92 g/cm2 komp. A, 1.00-1.05 g/cm2 komp. B
niansa: siva in rdeča
obstojnost: v suhem do 105°C, v vlažnem do 100°C
teoretična poraba: 0.17 kg/m2 /60 µm suhega filma
čas sušenja (20°C): 8 ur na dotik, med dvema premazoma 24 ur, presušen nanos po 48 urah.
čas uporabnosti zamešanega premaza: 2 uri


Pakiranje
6 in 30 kg.


Skladiščenje
Najmanj 6 mesecev, v dobro zaprti originalni embalaži pri normalnih pogojih.


Navodila za delo
Priprava površine: Površino moramo dobro očistiti in odprašiti, lahko jo tudi predhodno dobro operemo z vodo. Če je betonska podlaga močno hrapava, jo predhodno izravnamo z Betonsanirjem.
Delovni pogoji: Temperatura pri uporabi naj bo nad 10°C.
Priprava premaza: Komponenti A in B medsebojno združimo in dobro premešamo, po možnosti s spiralnim mešalom. Tako pripravljen premaz z vodo redčimo na ustrezno delovno viskoznost. Za nanašanje s čopičem se premaz redči do 30 %, za nanašanje s pištolo pa tudi do 70% brez vpliva na mehanske in ostale lastnosti premaza. Pripravljen premaz moramo porabiti v 2 urah.
Mešalno razmerje: utežno komp. A : komp. B = 1 : 1, volumsko komp. A : komp. B = 1 : 1.8
Vgradnja: Premaz nanašamo v dveh do treh slojih s čopičem, valjčkom, zračno pištolo ali airless napravo. Nižje temperature bistveno podaljšajo čas sušenja.


Opozorila
Komponenta A: Draži oči in kožo. Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost. Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
Komponenta B: Nevarnost hudih poškodb oči.


Obvestila
Komponenta A: Hraniti izven dosega otrok. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode in mila. Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list. Vsebuje epoksidne sestavine! Upoštevajte navodila proizvajalca.
Komponenta B: Hraniti izven dosega otrok. Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Nositi zaščito za oči/obraz. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsebuje poliaminoamid.


Kvaliteta
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.