KoroAl

Konec leta 2017 smo ukinili proizvodnjo antikorozijskih premazov, zato proizvodov iz navedene skupine ni več v našem prodajnem programu. 


Lastnosti
Koro-Al je visoko kvaliteten enokomponenten premaz na bazi Al-bronze in sintetičnih smol. Premaz je odporen na vremenske vplive, popolnoma suh pa tudi na mineralna olja.


Uporaba
Uporablja se kot zaščitni in dekorativni premaz strojev in naprav, jeklenih konstrukcij, daljnovodnih stebrov ter stebrov pri elektrifikaciji prog. Uspešno lahko zaščitimo tudi izdelke iz trdih vlaken in lesa.


Tehnični podatki
- videz barve: sijajen
- niansa: srebrna
- teoretična poraba: 0,10 kg/m2 za debelino 15 mikr.
- debelina suhega filma: 15 mikr. s čopičem
- vsebina suhe substance: 40 - 45 ut. %
- specifična teža: 0,90 – 1,00 g/cm3
- plamenišče: 25°C
- viskoznost: 13 - 22 sek. po F4
- obstojnost: do 130°C na suhi toploti
- čas sušenja: na dotik 10 minut pri temperaturi 20°C; med dvema premazoma je 4 ure; popolnoma suh je v 24 urah.


Pakiranje
Pločevinaste patent doze po 0,70 kg in 15 kg.


Skladiščenje
Najmanj 3 leta, v dobro zaprti originalni embalaži pri normalnih pogojih.


Navodila za delo
Priprava površine: Površina (osnovni premaz) mora biti zdrava, čista in suha.
Priprava barve: Pred uporabo barvo premešamo in po potrebi redčimo. Mešanje mora biti ročno, da ne uničimo kovinskega efekta.
Razredčilo: Razredčilo 149 L.
Nanašanje barve: S čopičem, valjem, zračno pištolo ali airless napravo, pri temperaturi nad +5°C.


Sistem uporabe
V normalnih pogojih barvo nanašamo v dveh slojih preko osnovnih premazov kot so: Korocink T, Osnovna antikorozijska barva-hitrosušeča, Osnovna antikorozijska barva ali drugi premazi na osnovi sintetičnih smol, bitumna itd.


Opozorila
Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Draži kožo.


Obvestila
Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode in mila. Ne izprazniti v kanalizacijo. Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsebuje zmes izomer ksilena. Vsebuje 2-butanon oksim. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.


Kvaliteta
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.