Korocink S

Konec leta 2017 smo ukinili proizvodnjo antikorozijskih premazov, zato proizvodov iz navedene skupine ni več v našem prodajnem programu. 


Lastnosti
KOROCINK S je dvokomponenten hitro sušeč premaz na osnovi cinkovega prahu in silikatnih veziv. Premaz je obstojen na morsko in kondenzirano vodo, petrolej, nafto, pogonska goriva, olja in atmosferske vplive.


Uporaba
Premaz je primeren za nanašanje tudi na vroče površine do 200°C. Zaradi tega ima široko področje uporabe v različnih ogrevalnih sistemih in industrijsko-energetskih obratih.


Tehnični podatki
Videz barve: mat
Niansa: siva
Teoretična poraba: 0,15 kg/m2 za debelino 25 mikr.
Debelina suhega filma: 25 mikr. s pištolo; 40 mikr. z airless napravo
Vsebina suhe substance: 100 ut. %
Specifična teža: 6,5-7 g/cm3
Plamenišče: ni vnetljiv
Viskoznost: po združitvi komp. A in B - tixotropna
Obstojnost: do 500°C v suhem
Čas sušenja: 1 uro na dotik pri temperaturi 20°C; med dvema premazoma je 24 ur; popolnoma suh je po 48 urah.


Pakiranje
PVC vedra ali pločevinaste patent doze po 40 kg.


Skladiščenje
Najmanj 3 leta v dobro zaprti originalni embalaži pri normalnih pogojih.


Navodila za delo
Priprava površine: Površino s peskanjem očistimo do kovinskega sijaja – peskanje (stopnja Sa 2,5 po švedskem standardu SIS 055900).
Utežno razmerje: razmerje mešanja A komp. : B komp. = 4 : 1
Priprava barve: Komponento B prelijemo v drugo posodo in jo redčimo glede na način nanašanja do 5 oz. do 20 % z vodo, ter med mešanjem dodajamo komponento A. Mešamo 5 do 10 minut. Tako pripravljeno barvo moramo porabiti v 8 urah.
Razredčilo: Voda.
Nanašanje barve: ročno pleskanje - s čopičem – redčenje do 5 %; z zračno pištolo – redčenje do 20 %. Nanašamo ga pri temperaturi nad 5°C.


Sistem uporabe
KOROCINK S običajno nanašamo kot samostojni premaz v dveh nanosih. Prednost premaza: lahko se nanaša na površine, ki imajo stalno temperaturo do 200°C, v tem primeru zadostuje že en nanos.


Opozorila
Komponenta A: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.


Obvestila
Komponenta A: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.


Kvaliteta
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.