Korocink T

Konec leta 2017 smo ukinili proizvodnjo antikorozijskih premazov, zato proizvodov iz navedene skupine ni več v našem prodajnem programu. 


Lastnosti
Korocink T je enokomponenten antikorozijski cinkov premaz izdelan na osnovi sintetičnih smol, odporen proti vodi in mehanskim obremenitvam.


Uporaba
Glede na kakovost zamenjuje minijev premaz pri zaščiti vseh železnih in jeklenih konstrukcij. Primeren je za zaščito delov, ki se ne dajo peskati.


Tehnični podatki

videz barve: mat
niansa: siva
teoretična poraba: 0,15 kg/m2 za debelino 25 mikr.
debelina suhega filma: 40 mikr. s čopičem; 40 mikr. z airless napravo
vsebina suhe substance: 90 - 95 ut. %
specifična teža: 3,0 – 3,5 g/cm3
plamenišče: 25°C
viskoznost: 50 - 60 sek. po F7 pri 23°C
obstojnost: do 130°C na suhi toploti; do 60°C v vlažnem
čas sušenja: na dotik 1 uro pri temperaturi 20°C; med dvema premazoma je 12 ur; popolnoma suh je v 24 urah.


Pakiranje
Pločevinaste patent doze po 1, 10 in 40 kg.


Skladiščenje
Najmanj 3 leta v dobro zaprti originalni embalaži pri normalnih pogojih.

Navodila za delo
Priprava površine: površino dobro očistimo (St. 3,0 po švedskem standardu SIS 055900).
Priprava barve: pred uporabo jo dobro premešajte in jo po potrebi razredčite; tudi med delom barvo občasno premešajte;
Razredčilo: Razredčilo 149 L;
Nanašanje barve: s čopičem, valjem, zračno pištolo ali airless napravo, pri temperaturi nad 5°C.


Sistem uporabe

Barvo nanašamo običajno v 2 do 3 slojih, v težjih pogojih pa uporabljamo pokrivne premaze na osnovi sintetičnih veziv: Pokrivna antikorozijska barva, KORO-Al.


Opozorila
Vnetljivo. Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek. Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.


Obvestila
Vsebuje 2-butanon oksim. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.


Kvaliteta
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.