Koroplast T, B, C

Konec leta 2017 smo ukinili proizvodnjo antikorozijskih premazov, zato proizvodov iz navedene skupine ni več v našem prodajnem programu. 


T – osnovni, B – beli, C – niansiran


Lastnosti

KOROPLAST je enokomponenten premaz na osnovi klorkaučuka in kemijsko odpornega pigmenta. Suh premaz se odlikuje po trdnosti, elastičnosti, odpornosti na agresivno atmosfero ter na razredčene raztopine soli, razredčenih kislin, baz, mineralnih olj in klorirano vodo.


Uporaba
Uporablja se za kvalitetno zaščito industrijskih naprav, mostov, črpalnih postaj, cevovodov, daljnovodnih stebrov, plavalnih bazenov, pocinkanih in salonitnih streh ter podzidkov pri gradbenih objektih.


Tehnični podatki

KOROPLAST T
- Videz barve: polsijajen
- Niansa: oksidno rdeča
- Teoretična poraba: 0,17 kg/m2 (deb. 40 mikr.)
- Debelina suhega filma: 30-40 mikr. zračna pištola; 40-50 mikr. airless
- Vsebina suhe substance: 55-65 ut. %
- Specifična teža: 1,30-1,40 g/cm3
- Plamenišče: 25°C
- Viskoznost: 2,5-3,5 POISES
- Obstojnost: do 100°C na suhi toploti; do 60°C v vlažnem;
- Čas sušenja: na prah 40 minut, pri temperaturi 20°C; med dvema premazoma 12 ur; popolnoma presušen po 24 urah.

KOROPLAST C, B
- Videz barve: polsijajen
- Niansa: oksidno rdeča
- Teoretična poraba: 0,2 kg/m2 (deb. 60 mikr.)
- Debelina suhega filma: 40-60 mikr.; airless 80 mikr.
- Vsebina suhe substance: 55-65 ut. % 65-75 ut. %
- Specifična teža: 1,30-1,40 g/cm3 1,30-1,40 g/cm3
- Plamenišče: 25°C 25°C
- Viskoznost: 15-25 sek. po F10
- Obstojnost: do 100°C na suhi toploti; do 60°C v vlažnem;
- Čas sušenja: na prah 40 minut, pri temperaturi 20°C; med dvema premazoma 12 ur; popolnoma presušen po 24 urah.


Pakiranje
Pločevinaste patent doze po 25 kg.


Skladiščenje
Najmanj 24 mesecev od dneva proizvodnje v dobro zaprti originalni embalaži. Temperatura skladiščenja nad 5°C.


Navodilo za delo
Priprava površine: Površino po potrebi razmastimo, nato očistimo z jekleno ščetko (St. 3,0) ali s peskanjem (Sa 2,5).
Priprava barve: Pred uporabo barvo dobro premešamo in po potrebi razredčimo.
Razredčilo: Razredčilo 202
Nanašanje barve: S čopičem, valjem, zračno pištolo ali airless napravo pri temperaturi nad 5°C.


Sistem uporabe
KOROPLAST T je namenjen za osnovno zaščito jeklenih površin. Na dvakratni osnovni premaz običajno nanašamo 2 do 3 premaze KOROPLAST-a C ali B.

KOROPLAST C, B nanašamo na osnovne premaze kot so: KOROCINK P, KOROCINK E. Betonske površine zaščitimo z dvema do štirimi sloji KOROPLASTA C, s tem da je prvi nanos razredčen 30 do 40 %. Beton mora biti star najmanj 29 dni, čist in odprašen.


Opozorila
Vnetljivo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju in v stiku s kožo. Draži kožo.


Obvestila
Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od virov vžiga – ne kaditi. Ne vdihavati hlapov. Preprečiti stik  z očmi.
Ne izprazniti v kanalizacijo. Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. Vsebuje zmes izomer ksilena.


Kvaliteta
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico do tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.