Metatitanova kislina

Opis
TiO2 x X H2O
Suspenzija hidratiranega titanovega dioksida TiO2 x XH20 (CAS No. 236-675-5) v vodi z vsebnostjo žveplove kisline (CAS No. 7664-93-9).
Brez vonja.

Uporaba
Proizvodnja barvnih pigmentov, proizvodnja katalizatorjev, proizvodnja keramike, v industriji elektronike.


Tehnični podatki

Vsebnost TiO2 x X H2O Interna metoda 26 % – 31 %
Gostota (25 °C) Interna metoda 1300 g/L – 1330 g/L
pH Interna metoda < 2
Embaliranje
Dobavljivo v PE-HD kontejnerjih prostornine 1 m3 ali po želji kupca.

Tehnične informacije

Varnostni listi