Ekolak E/P polsijajni

polsijajni (E/P-01-3-xxxxx),
polmat (E/P-01-4-xxxxx),
mat (E/P-01-5-xxxxx) in
z zadovoljivimi mehanskimi lastnostmi (E/P-04-1-xxxxx)


Splošni podatki

 • Baza: vezivo na osnovi nasičenih poliesterskih smol in epoksidne smole, posebej izbranih glede dobre kemijske odpornosti in odpornosti proti porumenitvi pri pečenju
 • Barvni ton: po RAL karti ali po vzorcu
 • Pakiranje: v kartone po 25 kg ali v big-bag po 500 kg


Lastnosti prahu

 • Gostota (DIN 55 990/3) : 1,2 do 1,7 g/cm3, odvisno od nianse
 • Izdatnost : 9,8 do 13,8  m2/kg pri debelini nanosa 60 µm, odvisno od nianse
 • Granulacija (Malvern granulometer): delci nad 40 µm..... 40-55%
 • Način nanosa: klasični CORONA postopek, negativna napetost 30-100 kV, možna je tudi dobava prahu prilagojenega za TRIBO nanašanje (na koncu oznake je črka T npr. E/P-01-3-xxxxx T)
 • Pogoji  pečenja : 190°C/10 min objektna temperatura, za polsijajno, polmat in mat kvaliteto, 180°C/10 min za E/P-04-1-...
 • Doba skladiščenja: 
  • 12 mesecev pri temperaturi nižji od 25°


Mehanske in tehnološke lastnosti Ekolaka Epoksi/Poliester
Ekolak je za določanje mehanskih lastnosti nanešen na 0,6 mm debelo, hladno valjano pločevino, razmaščeno z acetonom in zapečen v peči pri temperaturi 190°C 10 min, oziroma pri pogojih, ki so za določen Ekolak predpisane.

 • Debelina nanosa: 55-80 µm
 • Sijaj (DIN 67 530, ISO 2813): 10-90 % pri kotu 60°
 • Trdota po Buchholz-u (DIN 53 153): minimalno 91
 • T-bend: minimalno T3-OK/OK
 • Impact test (DIN 55 669): 
  • direktno: minimalno  50 cm x kg
  • indirektno: minimalno  50 cm x kg
 • Adhezija (DIN 53 151): Gt 0


Kemična odpornost in odpornost na gospodinjske madeže
Ploščice z nanešenim Ekolakom so bile v kontaktu z reagentom 48 ur pri sobni temperaturi, nato so bile očiščene. Površina laka je bila ocenjena glede na spremembe.

Reagent Sprememba
HCl 10 % Lak nespremenjen
H2S Lak nespremenjen
Etanol Lak nespremenjen
Amonijak 10% Lak nespremenjen
NaOH 10% Lak nespremenjen
Vinska kislina 5% Lak nespremenjen
Mlečna kislina 5% Lak nespremenjen
Vodikov peroksid Lak nespremenjen
Motorni bencin Lak nespremenjen
Aceton Lak zmehčan, odstopa od podlage
Jedilno olje Lak nespremenjen
Rdeče vino Lak nespremenjen
Soda, 5% raztopina Lak nespremenjen
Kava Lak nespremenjen
Čistilno sredstvo Cet Lak nespremenjen
Raztop. pral. praška 10% Lak nespremenjen
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.