Ekolak E/P sijajni

visokosijajni (E/P-01-1-xxxxx)
sijajni (E/P-01-2-xxxxx)
grobostrukturni (E/P-21-4-xxxxx)
finostrukturni (E/P-11-5-xxxxx)
s povečano kemijsko obstojnostjo (E/P-02-1-xxxxx)
z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi (E/P-03-1-xxxxx)
z izboljšanim pokrivanjem robov (E/P-05-1-xxxxx)
za nizko pečenje (E/P-06-1-xxxxx)
optimirano za lakiranje z manjšimi debelinami (E/P-07-1-xxxxx) 


Splošni podatki

 • Baza: vezivo na osnovi nasičenih poliesterskih smol in epoksidne smole, posebej izbranih glede dobre kemijske odpornosti in odpornosti proti porumenitvi pri pečenju
 • Barvni ton: po RAL karti ali po vzorcu
 • Pakiranje: v kartone po 25 kg ali v big-bag po 500 kg


Lastnosti prahu

 • Gostota (DIN 55 990/3): 1,2 do 1,7 g/cm3, odvisno od nianse
 • Izdatnost : 9,8 do 13,8  m2/kg pri debelini nanosa 60 µm, odvisno od nianse
 • Granulacija (Malvern granulometer): delci nad 40 µm.... 40-55%
 • Način nanosa: klasični CORONA postopek, negativna napetost 30-100 kV, možna je tudi dobava prahu prilagojenega za TRIBO nanašanje (na koncu oznake je črka T npr. E/P-01-3-xxxxx T).
 • Pogoji  pečenja : 180°C/10 min objektna temperatura, na željo tudi reaktivnejši lak s temperaturo pečenja 160°C/10 min.
 • Doba skladiščenja: 
  • 12 mesecev pri temperaturi nižji od 25°C za standardne lake.
  • 6 mesecev pri temperaturi nižji od 25°C za reaktivnejše lake.  


Mehanske in tehnološke lastnosti Ekolaka Epoksi/Poliester       
Ekolak je za določanje mehanskih lastnosti nanešen na 0,6 mm debelo, hladno valjano pločevino, razmaščeno z acetonom in zapečen v peči pri temperaturi 1800C 10 min,oziroma pri pogojih, ki so za določen Ekolak predpisani.

 • Debelina nanosa: 55-80 µm (60 - 90 µm za strukturne lake)
 • Sijaj (DIN 67 530, ISO 2813) : 60-90 % pri kotu 60°
 • Trdota po Buchholz-u (DIN 53 153): minimalno 91
 • T-bend : minimalno T2-OK/OK
 • Impact test (DIN 55 669): 
  • direktno: minimalno  100 cm x k
  • indirektno: minimalno  100 cm x kg
 • Adhezija (DIN 53 151) : Gt 0


Higienska in zdravstvena neoporečnost
Lak je bil testiran na higiensko in zdravstveno neoporečnost na INSTITUTU ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE. Rezultati kažejo, da je zdravstveno in higiensko neoporečen. Migracije vseh snovi v modelno raztopino, ki jih test zahteva, so pod najvišjimi dovoljenimi mejami. Kopijo originalnega poročila INSTITUTA ZA VAROVANJE ZDRAVJA REPUBLIKE SLOVENIJE je na zahtevo stranke možno dobiti.


Kemična odpornost in odpornost proti gospodinjskim madežem
Ploščice z nanešenim Ekolakom so bile v kontaktu z reagentom 48 ur pri sobni temperaturi, nato so bile očiščene. Površina laka je bila ocenjena glede na spremembe.

Reagent Sprememba
HCl 10 % Lak nespremenjen
H2S Lak nespremenjen
Etanol Lak nespremenjen
Amonijak 10% Lak nespremenjen
NaOH 10% Lak nespremenjen
Vinska kislina 5% Lak nespremenjen
Mlečna kislina 5% Lak nespremenjen
Vodikov peroksid Lak nespremenjen
Motorni bencin Lak nespremenjen
Aceton Lak zmehčan, odstopa od podlage
Jedilno olje Lak nespremenjen
Rdeče vino Lak nespremenjen
Soda, 5% raztopina Lak nespremenjen
Kava Lak nespremenjen
Čistilno sredstvo Cet Lak nespremenjen
Raztop. pral. praška 10% Lak nespremenjen
Ta navodila so rezultat dolgoletnih raziskav in testiranj v naših laboratorijih. Odgovornosti za rezultate vašega dela ne moremo prevzeti zaradi različnih načinov dela in uporabe različnih materialov. Pridržujemo si pravico tehničnih izboljšav in sprememb izdelka.