Nanos folij elastomerov - gumiranje

Namen
Namen nanosov različnih folij elastomerov je zaščita konstrukcijskih elementov pred delovanjem agresivnih snovi. Materiali, ki jih običajno ščitimo so:

 • Konstrukcijsko jeklo
 • Beton in armiran beton

Obvladujemo nanos gumi-oblog.

Osnovni princip
Sistem dela na kovinsko osnovo
Sistem dela na betonsko in armiranobetonsko osnovo

Osnova
Nosilni element mora biti konstrukcijsko pravilno izdelan in mora slediti standardom, ki jih zanj pripisuje osnovna stroka. Poleg tega mora odgovarjati tudi naslednjim zahtevam:

 • kovinske konstrukcije DIN 28051,
 • obdelava površin in zvarov DIN 28053,
 • betonske in armiranobetonske konstrukcije.

Priprava kontaktnih površin
Osnovne površine je potrebno očistiti nečistoč ter zagotoviti zadostno hrapavost površin. Kovine s peskanjem do čistosti st. Sa 3 po švedskem standardu. Hrapavost površine 50 mik.

Prevodni sloj
Prevodni sloj se vgrajuje na površine betonskih in armiranobetonskih konstrukcij zato, da zagotovimo elektro-prevodnost za izvajanje kontrole tesnosti vgrajenega elastomera (gume).

Osnovni premaz
Namen osnovnega premaza je zagotoviti najkvalitetnejši oprijem naslednjih plasti in zaščita proti koroziji.

Lepilo
Izbor lepila je prilagojen potrebam obremenitev in vrsti uporabljenega elastomera (gume).

Elastomerne zmesi (gumene folije)
Za trajnost je pomembna debelina folije. Uporabljamo folije debeline od 2 do 10 mm. Debelini primerna je tudi cena, zato je pomembno pravilno dimenzionirati debelino, glede na pričakovane obremenitve.

Naslednja tabela prikazuje nekaj osnovnih zmesi gumenih folij, njihove fizikalne lastnosti, odpornosti, način vulkaniziranja.

Oznaka VF0111 VF0113 VF0114 VF0115 VF0116 VF0118 VF0119
Polimer NR/SRB grafit NR/SRB grafit NR/SRB grafit IIR/PVC CR BIIR BIIR
Način vulkanizacije Avtoklav Avtoklav Avtoklav, topla voda Avtoklav Samovul-kanizirna Avtoklav Repa-raturna
Trdota po vulkanizaciji Trda guma Trda guma Trda guma Mehka guma Mehka guma Mehka guma Mehka guma
Natezna trdnost Cca 35 Cca 38 Cca 40 >2,5 >10 Cca 25 >4
Raztezek Cca 4 Cca 2 Cca 3 >500 >250 Cca 0,2 >340
Odpornost proti obrabo <300 Ne ustreza Ne ustreza <250 <100 Ne ustreza <300
Odpornost proti UV žarkom Ne ustreza Ne ustreza Ne ustreza Ne ustreza Ne ustreza Ne ustreza Ne ustreza
Odpornost proti povišani temperaturi °C Dobra Dobra Dobra Pov-prečna Pov-
prečna
Odlična Dobra
Odpornost proti kislinam Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra
Odpornost proti alkalijam Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra Dobra

VF 0111-NR/SBR, grafitna: zmes je namenjena vulkanizaciji v avtoklavu. Primerna je za gumiranje opreme za pitno vodo in ima za to ustrezne ateste.
VF 0113-NR SBR, grafitna: zmes je namenjena vulkanizaciji v avtoklavu. Primerna je za gumiranje opreme za kemijsko in procesno industrijo. Je dobro odporna proti kislinam in lugom do temperature 100°C.
VF 0114-NR SBR, grafitna: zmes je namenjena vulkanizaciji v avtoklavu in vulkanizaciji s toplo vodo, zato jo uporabljamo tudi za vgrajevanje na mestu uporabe. Primerna je za gumiranje opreme za kemijsko in procesno industrijo, predvsem za gumiranje jeklenih kadi, bazenov in rezervoarjev. Je odlično odporna proti HCL in ostalim kislinam.
VF0115-IIR: zmes je namenjena vulkanizaciji v avtoklavu. Uporablja se predvsem za gumiranje galvanskih kadi za kromiranje.
VF 0116-CR: samovulkanizirna zmes, dobro odporna proti abraziji. Lahko se vulkanizira tudi v avtoklavu. Uporablja se za gumiranje jeklenih in betonskih rezervoarjev na terenu in za gumiranje procesne opreme, kjer je prisotna povečana abrazija peščeni mlini, cevovodi za transport peska, spiratroni, razni cikloni …
VF0118-BIIR: mehka guma namenjena vulkanizaciji v avtoklavu. Odlično je odporna proti lugom in kislinam do temperature 100°C. Uporablja se za gumiranje procesne opreme, cevovodov, mešal …
VF0119-BIIR+CR – Adhezivni sloj: Dvoslojna zmes. Zunanji sloj je že vulkaniziran, spodnji je nevulkaniziran in služi za boljši oprijem na jeklo, gumo ali beton. Uporabljamo jo za popravila poškodb gumiranih oblog.

Napotilo za izbor gumene folije
Izbor gumene folije je strokovno zahtevna naloga. Odvisna je predvsem od potrebnih lastnosti, ki naj jih ima, da bo zadostila potrebam in namenu uporabe. Lastnosti so tako pogojene z obremenitvami, katerim bo obloga v procesu uporabe izpostavljena. Tako ločimo tri osnovne vrste obremenitev, ki v največji meri vplivajo na izbor:

 • mehanske obremenitve,
 • kemične obremenitve,
 • temperaturne obremenitve.

Za zajem največjega števila podatkov je katalogu priložen vprašalnik. Natančni in pravilni podatki omogočajo kvaliteten izbor materialov in samega tehnološkega postopka. Najbolje je izbor prepustiti usposobljenim strokovnjakom.

Vulkanizacija
Večino gumenih folij je potrebno temperaturno obdelati. Za to uporabljamo avtoklave, s katerimi zagotovimo natančen vnos temperature v maso gume. Podoben učinek dosežemo s pomočjo pare ali vroče vode. Po končanem postopku vulkanizacije pridobi guma v tabeli podane lastnosti.

Kontrola kvalitete izdelane gumene obloge
V procesu dela izvajamo naslednje kontrole kvalitete:

 • meritve prevodnosti s katero ugotavljamo nepropustnost,
 • meritev trdnosti,
 • meritev debeline.