ETFE praškasti nanosi

Lastnosti
Prevleka ETFE je termoplastičen kopolimer pridobljen s polimerizacijo etilena in tetrafluoretilena. Ima veliko odpornost proti abraziji in proti mehanskim vplivom. Je zelo odporna na obrabo in staranje. Odporna je v večini anorganskih ter organskih baz in kislin odvisno od koncentracije medija pa je obstojna v temperaturnem območju do 180°C. Obloga je elektro prevodna.

Uporaba
Zaradi odličnih fizikalnih lastnosti ETFE prevleko največ uporabljamo v kemični in farmacevski industriji za zaščito delov in naprav, ki so izpostavljeni agresivnim medijem, višjim temperaturam, obrabi in udarcem.

Nanašanje ETFE
ETFE nanašamo z elektrostatičnim postopkom samo v obratu. Sam nanos se izvaja na peskanih kovinskih delih s pomočjo elektrostatične naprave. Prevleka je sestavljena iz osnovnega in pa zaključnega sloja. ETFE prevleko lahko nanašamo tudi na nekovinske materiale, ki prenesejo temperaturo nanašanja (290-340°C).

Maksimalne dimenzije predmeta, ki jih zaščitimo z ETFE:
Dolžina:1900 mm, širina:1700 mm, višina:1700 mm

Fizikalne lastnosti

Debelina nanosa do 1000 µm
Specifična teža 1,76 g/cm3
Trdota po Shoru-D D 72
Temperatura uporabnosti max. 180°C
Odpornost proti abrazijo 13,4
Dielektrična konstanta 2,6 pri 10^3 Hz
Koeficient trenja
- statični
- dinamični

0,24-0,50
0,3-0,4