Halar - E-CTFE nanos

HALAR E-CTFE je sestavljen polimer pridobljen s polimerizacijo ethylena in chlorotrifluorethylena. Kombinacija obeh daje HALARJU edinstvene lastnosti. Fluorpolimer HALAR ima odlično kemijsko odpornost, dobre električne lastnosti in široko uporabnost v temperaturnem območju do 150°C in je eden od boljših fluorpolimerov z abrazivno odpornostjo.

Uporaba
Zaradi odličnih fizikalnih lastnosti HALAR prevleko največ uporabljamo v kemični, farmacevski in petrokemijski industriji za zaščito delov in naprav, ki so izpostavljeni agresivnim medijem, višjim temperaturam, obrabi in udarcem.

Nanašanje E-CTFE
HALAR nanašamo z elektrostatičnim postopkom samo v obratu. Sam nanos se izvaja na peskanih kovinskih delih s pomočjo
elektrostatične naprave. Prevleka je sestavljena iz osnovnega in zaključnega sloja.

Maksimalne dimenzije predmeta, ki jih zaščitimo z E-CTFE:
Dolžina:1900 mm, širina:1700 mm, višina: 1700 mm

Fizikalne lastnosti

Debelina nanosa 0,7 mm
Specifična teža 1,68 g/cm3
Trdota po Shoru-D D 75
Modul elastičnosti 8,7·103 kg/cm2
Termična prevodnost 3·10^-4 cal/cm.sek.°C
Koeficient linearnega raztezka 12·10^-5 °C
Temperatura uporabnosti max. 150°C
Tališče 240°C
Dielektrična konstanta 2,5 pri 10^3 Hz