Batni obročki

Kemična, živilska in industrija predelave nafte uporabljajo veliko število suhih kompresorjev, črpalk in ostalih elementov, kjer je potreben material, ki ima dobre drsne lastnosti. Kot idealen se je pokazal PTFE polnjen s polnili kot so: grafit, oglje, koks, steklo. Z uporabo polnjenjega PTFE dosežemo suho obratovanje, varčevanje z mazivi in odstranimo „sticksleep“ pojav.

PODROČJA UPORABE

 • Kompresorji in suhi kompresorji - tesnilni in vodilni obročki za pritiske do 220x105Pa ter radialni in tangencialni obročki za tesnenje batnic
 • Črpalke za utekočinjene pline - radialni in tangencialni obročki za osi in tesnilne puše
 • Ekspanzijski stroji - tesnila in vodilni batni obročki ter tangencionalni in radialni obročki.
 • Pneumatski hidravljični cilindri - vodila batnic in manšete.
  Pojav „stick-sleep“ je zlasti tu mnogokrat prisoten kot nezaželjen. Pojav se odstrani z uporabo elementov iz PTFE. Delovanje naprav postane precizno in enakomerno. Široka možnost uporabe pri naštetih strojih in elementih ima nekatere mejne vrednosti, ki jih je pri konstrukcijah in transformacijah potrebno upoštevati:
  - srednja hitrost beta pri kompresorjih je max.4,5 m/s,
  - srednja hitrost bata pri hidravljičnih in pneumatskih cilindrih je max 5 m/s,
  - delovna temperatura je max 460 K (187°C) v odvisnosti od pritiska,
  - pritisk preko 200x105Pa.

OBLIKE STIKOV TESNILNIH BATNIH OBROČKOV

 • Prekrivni stik: S to tehnično najzahtevnejšo obliko stika je dosežen maksimalen efekt tesnenja. Stopnja tesnenja je med obratovanjem konstantna in ne variira v odvisnosti dilatacije, ki je funkcija temperature.Ta tehnično idealna rešitev je priporočljiva pri kompresorjih, pri katerih diferenca tlaka ni večja kot 50x 105Pa.
 • Blagi poševni stik: Ta stik se priporoča v primerih, kjer se uporabljajo napenjalne vzmeti. Potreba po takšnem tesnenju je v kompresorjih za tekoči plin.
 • Poševni stik: Uporaba pri ekstremno velikih pritiskih do in preko 200x105Pa in diferenčnem tlaku nad 50x105Pa.
  Pravilno ocenjena delovna temperatura in natančen izračun dilatacije sta pogoj za zanesljivo obratovanje stroja.
 • Ravni stik: Uporaba kot pri poševnem stiku.