Konstrukcijska navodila

d1 d2 h1 d3 h2 d4 h3 h4 d5
18 35 6 38 12 70 16 4 20
20 38 6 41 12 75 16 4 22
25 42 6 45 12 80 16 4 27
30 48 6 51 12 85 16 4 32
32 52 6 55 12 90 16 4 34
35 52 6 55 12 90 16 4 37
40 58 6 61 12 100 16 4 42
45 65 6 68 12 105 16 4 47
50 72 7 75 14 110 18 5 52
55 80 7 85 14 120 18 5 57
60 90 7 95 14 125 20 5 63
65 95 7 100 14 130 20 5 68
70 100 7 105 14 135 20 5 73
75 105 7 110 14 145 20 5 78
80 110 8 115 16 150 22 5 84
85 115 8 120 16 155 22 5 89
90 120 8 125 16 160 22 5 94
95 125 8 130 16 165 22 5 99
100 135 8 140 16 180 22 5 104
PTFE S POLNILI
S pomočjo polnil se uporabno področje PTFE močno poveča. Polnila vplivajo na naslednje lastnosti PTFE:
- trdnost na pritisk se poveča za 5–10 krat,
- odpornost proti obrabi se poveča do 1000-krat,
- linearni toplotni razteznostni koeficient se zmanjša za 80 %,
- toplotna prevodnost lahko pri določenih polnilih naraste za 5-krat,
- trdota se poveča za 10-15 %,
- zmanjša se specifični upor,

Prisotnost polnil v glavnem povzroči znižanje natezne trdnosti in raztezka pri prelomu. Polnila mu ne zmanjšajo temperaturne obstojnosti, kemična obstojnost pa je odvisna od vrste polnila.

Najpogosteje se uporabljajo naslednja polnila: steklo, oglje, grafit, bronza, jeklo, molibden disulfid.


POLNILO IN LASTNOSTI POLNJENEGA PTFE
Steklo:
 Odporen proti pritisku, odporen proti obrabi, dobra kemijska obstojnost
Keramika: Boljša kemijska odpornost kot pri PTFE s steklom.
Oglje: Najbolj inerten, posebno v alkalijah.
Oglje, koks: Odporen proti obrabi, proti pritisku, dobro toplotno prevoden.
Grafit: Dobro toplotno prevoden, ima dobre drsne lastnosti.
Jeklo: 18/8Cr/Ni Majhna deformacija pod pritiskom
MoS2: Ima zelo dobre drsne lastnosti, odporen je proti obrabi
Bronza: Ima zelo dobre drsne lastnosti, odporen je proti obrabi.


OBRABA
Pri obremenitvi čistega PTFE (brez polnil) z 1N/mm2, ki drsi po perlitni litini s hitrostjo 2 m/sek so ugotovili že po šestih urah obrabo PTFE (4mm).

Meritve pri PTFE s polnili pa so šele po 100H, pri enakih pogojih testiranja pokazale naslednjo obrabo:
- PTFE z grafitom 3,25 mm obrabe
- PTFE s steklom 0,30 mm obrabe
- PTFE z bronzo 0,02 mm obrabe


KEMIJSKA ODPORNOST
Kemijska odpornost PTFE s polnili oslabi pod vplivom zelo agresivnih medijev. Npr:
- v oleumu pri 423K (150°C) v 1000 urah: teža PTFE s steklom se poveča za 0,3-0,7 % z ogljem in grafitom pa za 5–7 %,
- v kromovi kislini pri 423K (150°C) v 1000 urah: se teža PTFE s steklom, ogljem in grafitom poveča za 0,3-0,8 %,
- v kadeči solitrni kislini in zlatotopki pri 373 K(100 °C) v 1000 urah: se teža PTFE s steklom, ogljem in grafitom zmanjša za do 1 %,
- v 50% KOH pri sobni temperaturi v 1000 urah:PTFE z ogljem in grafitom ne pokaže sprememb, PTFE s steklom se zmanjša teža za 0,1%.