Pantone

V Cinkarni Celje d.d. izdelujemo tudi osnovne barve in nianse po sistemu PANTONE®. Sistem ujemanja PANTONE® nians smo uvedli na podlagi zahtev sodobnega oblikovanja in tiska, svetu pa je bil predstavljen že leta 1963. Danes, pa sistem predstavlja “mednarodni jezik” v barvnih komunikacijah. V primerjavi z ostalimi sistemi na trgu, sistem PANTONE® ne teži k doseganju iste nianse na različnih papirjih, temveč temelji na standardni recepturi nianse na različnih vrstah papirja. Tako je omogočena mednarodna komunikacija, saj je npr. PANTONE® 1235 C v Nemčiji identičen PANTONU® 1235 C v Sloveniji oz. katerikoli državi na svetu.

Za delo s PANTONE® sistemom mešanja barv je potrebnih 13 osnovnih barv (+ črna in transparentna bela); skupaj 15 osnovnih barv, ki se mešajo na podlagi receptur iz PANTONE® barvnega kataloga. Srednja niansa na vsaki strani kataloga prikazuje začetno recepturo iz osnovnih barv. Na isti strani kataloga so prikazane še tri temnejše in tri svetlejše nianse (od srednje nianse), katere se dosegajo z dodajanjem črne oz. transparentne bele barve.
Pantone®
osnovne barve(*)
Svetlobna
obstojnost
Alkohol Nitro Alkalije Opaciteta UV-lakiranje Disper.
lakiranje
Laminiranje
PANTONE® YELLOW 5 + + + 0 + + +
PANTONE® YELLOW 012 5 + + + 0 + + +
PANTONE® ORANGE 021 5 + + + 0 + + +
PANTONE® WARM RED 3 + + - 0 - - -
PANTONE® RED 032 6-7 + + + 0 + + +
PANTONE® RUBINE RED 5 + + - 0 ~ ~ ~
PANTONE® RHODAMINE RED 4 - - - 0 - - -
PANTONE® PURPLE 4 - - - 0 - - -
PANTONE® VIOLET 4 - - - 0 - - -
PANTONE® BLUE 072C 5 - - - 0 - - -
PANTONE® REFLEX BLUE 3 - - + 0 - - -
PANTONE® PROCESS BLUE 8 + + + 0 + + +
PANTONE® GREEN 8 + + + 0 + + +
PANTONE® BLACK 8 + + + ? + + +
PANTONE® MIXING WHITE + + + 0 + + +
(*) Barve na osnovi rastlinskih olj

Legenda: od 1-najmanjša do 8-najvecja svetlobna obstojnost/ + da / - ne/ ~ pogojno/ 0 transparentne/ ? prekrivne
DOBRO JE VEDETI

Kljub temu, da je sistem PANTONE® “mednarodni jezik” barv, je potrebo upoštevati naslednje faktorje, ki lahko vplivajo na samo nianso. Nianse med različnimi izdajami katalogov varirajo +/- 5% v gostoti (niansi) barve. Vsak katalog ima omejen rok uporabe (obraba, vpliv svetlobe).

Kot standard za izdelavo nians uporabljamo katalog PANTONE PLUS SERIES – prva edicija, drugo tiskanje, 2010 (First Edition, Second Printing 2010©).

 • Različne tiskovne podlage: kljub enaki recepturi barve, je niansa na različnih papirjih različna.
 • Optična belila v papirjih - tiskovnih podlagah: optična belila, ki zagotavljajo ustrezno belino papirjev in kartonov niso obstojna na vpliv svetlobe, kar povzroči, da niansa zaradi sprememb tiskovne podlage spreminja videz, tako lahko kmalu postane rumenkasta in deluje umazano.
 • Debelina nanosa barve: katalogi PANTONE® so tiskani z zelo visokimi nanosi barv (več kot 2 g/m2), ki jih pogosto le približno lahko dosegamo v običajnem tisku, zato je za točno doseganje nianse po katalogu potrebno nekatere od teh odtisniti dvakrat oz. namešati nianso po posebni recepturi, s katero v običajnem tisku s standardnimi nanosi (1,2 – 1,4 g/m2) dosegamo isti efekt.
 • Svetlobna obstojnost: čeprav je PANTONE® “mednarodni jezik” barv, PANTONE® ni barvni standard. V kolikor potrebujete svetlobno bolj obstojne nianse, predlagamo, da nianse naročite v mešalnici Cinkarne Celje, kjer pigmente z običajno svetlobno obstojnostjo zamenjamo s pigmenti, ki so bolj svetlobno obstojni.
 • Odpornost barv: v kolikor potrebujete nianse, ki so obstojne na različne dodelave, priporočamo, da jih naročite v mešalnici v Cinkarne Celje, kjer standardne oz. manj odporne pigmente zamenjamo z bolj odpornimi.
 • Dodelava: pri dodelavah, kot so lakiranje in laminiranje, lahko prihaja do razlik v barvni niansi.
 • Razlike med C in U: PANTONE® mešalni sistem temelji na sistemu enake recepture barve za tisk na različne papirje, kar se lahko odraža tudi v različnem videzu iste nianse na različnih papirjih.
 • Posebne nianse: na zahtevo izdelamo nianso po vzorcu. Ob naročilu posebne nianse je potrebno definirati na kakšen papir ali karton se bo tiskala niansa (premazen oz. nepremazen).
Barve:


Dodatki:

 • Sredstvo za osvežitev barve
 • Sredstva za prilagajanje barve
 • Sredstva za sušenje barve

Predstavitve

Navodila za delo

Varnostni listi

Našim kupcem nudimo tehnično podporo pri uvajanju novih izdelkov in iskanju optimalnih rešitev za potrebe posameznega kupca.

Individualen pristop h kupcu je naša največja komparativna prednost.

Kontakt

Dubravka Kunst - prodaja
tel.: 003863/427-6218
e-mail: dubravka.kunst@cinkarna.si

Andraž Brečko - tehnične informacije
tel.: 003863/427-6388
e-mail: andraz.brecko@cinkarna.si


Barve PANTONE® in druge blagovne znamke družbe Pantone, LCC so last družbe X-Rite, Inc © Pantone, LCC, 2011.