SCC osnovne barve

Iz devetih osnovnih pisanih barv, črne in transparentne bele barve, izdelamo 84 nians po recepturah, ki so navedene v SCC katalogu.
Pri mešanju nians moramo upoštevati obstojnosti osnovnih SCC barv, ki sestavljajo želeno nianso glede na podatke v tabeli.
Niansa je obstojna toliko, kolikor je obstojna najmanj obstojna osnovna barva. Svetlenje s transparentno belo poslabša svetlobno obstojnost.

Prilagajanje barv
Zaradi univerzalnosti barv lahko SCC barve prilagajamo glede na pogoje tiska in tiskovne podlage z vsemi pomožnimi sredstvi, ki jih proizvaja Cinkarna Celje.

Za štiribarvni tisk so namenjene
SCC 3   - rumena
SCC 25 - magenta, rdeča
SCC 47 - cian, modra
SCC 88 – črna
SCC Svetloba Pokrivnost Alkohol Nitro Alkalije Vroče kalandriranje Hladno plastificiranje
3 5 ? + + + + +
7 6 ? + + + + +
13 6 ? + + + - ~
25 5 0 + + ~ + +
27 4 0 - - - - +
33 4 0 - - - - -
43 4 0 - - - - +
47 8 0 + +- + + +
53 8 0 + + + + +
88 8 ? + + + + +
Legenda:
1-8 svetlobna obstojnost (1 je najmanj)
0 transparentne
? pol prekrivno
? prekrivne
+ obstojno
~ delno obstojno
- neobstojno
Našim kupcem nudimo tehnično podporo pri uvajanju novih izdelkov in iskanju optimalnih rešitev za potrebe posameznega kupca.

Individualen pristop h kupcu je naša največja komparativna prednost.

Kontakt

Dubravka Kunst - prodaja
tel.: 003863/427-6218
e-mail: dubravka.kunst@cinkarna.si

Andraž Brečko - tehnične informacije
tel.: 003863/427-6388
e-mail: andraz.brecko@cinkarna.si